دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «گلهای رنگارنگ» مربوط به کانال موسیقی سنتی ایرانی

گلهای رنگارنگ Mahasti, مهستي ♣ Golhaye Rangarang, 545 گلهاي رنگارنگ ♣ Lyrics

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۷۶۴۹ بازدید

گلهای رنگارنگAnother awesome performance of the greatest talents (Homayoun Khorram, Mahasti, Toraj Negahban) that is left for us from almost...

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۵۶۱۸ بازدید

گلهای رنگارنگ●Iranian Taq-i Kasra, تاق کسرا in the ancient city of Ctesiphon (destroyed by Muslim Arabs and now it is located in Iraq): The ...

گلهای رنگارنگ POURAN 28 (1345-1346) پوران 28

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۴۵۷۱ بازدید

گلهای رنگارنگ1- ستاره (قسمت من 2)2- راز سکوت / پوران و ویگن3- شهر گل 4- ماجرای من5- قصر طلا6- کجا میروی ؟ / پوران و ایرج7- جا...

گلهای رنگارنگ 7 رویا

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۲۹۱۲ بازدید

گلهای رنگارنگ

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۳۸۳۱ بازدید

گلهای رنگارنگIn Golhaye 531, IRAJ is accompanied by masters of taar and zarb, Shahnaaz and Eftetah, respectively. The style of this golha l...

گل‌های رنگارنگ شماره 576 آواز استاد ایرج در دستگاه سه گاه

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۲۹۹۲ بازدید

گلهای رنگارنگIraj (Hossein Khaje Amiri), Golhaye Rangarang 576 , Dastgaah e Segah آواز استاد ایرج در دستگاه سه گاه، گلهاي رنگارنگ 576 *****...

گل‌های رنگارنگ شماره 309 شهیدی و پوران (2)

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۶۰۲ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 309. Ba sedaye Shahi...

گل‌های رنگارنگ شماره 308 عبدالوهاب شهیدی (2)

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۲۸۴ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 308. Ba sedaye, Shah...

گل‌های رنگارنگ شماره 308 عبدالوهاب شهیدی (3)

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۴۶۷ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 308. Ba sedaye, Shah...

گل‌های رنگارنگ شماره 309 شهیدی و پوران (1)

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۲۳۵ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 309. Ba sedaye Shahi...

گل‌های رنگارنگ شماره 510 الهه و ایرج (2)

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۴۴۲ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 510. Ba sedaye Elahe...

گل‌های رنگارنگ شماره 308 عبدالوهاب شهیدی

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۷۵۰ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 308. Ba sedaye, Shah...

گل‌های رنگارنگ شماره 309 افسر شهیدی و پوران

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۲۲۰۸ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 309. Ba sedaye Shahi...

گل‌های رنگارنگ شماره 510 الهه و ایرج

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۴۱۸۶ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 510. Ba sedaye Elahe...

گلهای رنگارنگ Golhaye Rangarang Shomareye 510 Part 1

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۷۷۵ بازدید

گلهای رنگارنگOur facebook's link:http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wallGolhaye Rangarang Shomareye 510. Ba sedaye Elahe...

گلهای رنگارنگ گلهای رنگارنگ شماره 60000 /golhaye rangarang

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۹۲۸ بازدید

گلهای رنگارنگamazing traditional iranian music by :kk , aminz , amirz

گل‌های رنگارنگ شماره 567 محمدرضا شجریان و سیما بینا

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۴۱۰۸ بازدید

گلهای رنگارنگگلهای رنگارنگ برنامه شماره ۵۶۷ این برنامه با همکاری : عبادی ، سیما بینا ، سیاوش(محمد رضا شجریان) ، رضا ورزنده ، محمد موسوی ، جه...

گلهای رنگارنگ AHDIEH, عهديه ♥ Golhaye Rangarang 431, گلهاي رنگارنگ ♥ Lyrics

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۲۳۸۸ بازدید

گلهای رنگارنگAhdieh and her lovely voice is here again in this Golha program No. 431 - "Mahour scale" (Persian Music System). I believe Ahdi...

گل‌های رنگارنگ شماره 224 آواز بیات اصفهان از غلامحسین بنان

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۲۰۱۸ بازدید

گلهای رنگارنگGolhaye Rangarang 224c - گلهای رنگارنگ 224 ثنام ترانه: تا بهار دلنشینندستگاه همایون، آواز بیات اصفهانشعر ترانه: بیژن ترقیآهنگ ر...

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 200. Marzieh.

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۱۷۲ بازدید

گلهای رنگارنگبرگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 200. Marzieh.آواز: جاودان خاتون آواز ایران، بانو مرضیه.هنرمندان:محجوبی، تجویدی، جهان پناه، علیرضا ...

گل‌های رنگارنگ شماره 575 سیمین غانم

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۹۰۳ بازدید

گلهای رنگارنگسيمين غانم - گلهای رنگارنگ 575ترانه اي بياد ماندنی از سيمين غانميادشان گرامی باد

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 526. Marzieh.

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۰۲۰ بازدید

گلهای رنگارنگبرگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 526آواز: جاودان خاتون آواز ایران، مرضیهاثری از: انو شیروان روحانیهنرمندان: جهانگیر ملک، انوشیروان ...

گلهای رنگارنگ برگزیده گلهای رنگارنگ، 569، ب Marzieh.

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۶۰۸ بازدید

گلهای رنگارنگبرگزیده گلهای رنگارنگ، 569، ب Marzieh.آواز بانو مرضیههنرمندان جهانگیر ملک، جواد لشگریآهنگ: ابوعطا از جواد لشگریتنظیم برای ارکسر...

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ شمارۀ 419. Marzieh.

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۱۲۳ بازدید

گلهای رنگارنگبرگزیدۀ گلهای رنگارنگ شمارۀ 419. Marzieh.آواز، جاودان خاتون آواز ایران، مرضیههنرمندان: انوشیروان روحانی، همایون خرم، مجید نجاهی...

گلهای رنگارنگ برگزیده گلهای رنگارنگ، 502 بانومرضیه Marzieh.

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۳۲۵ بازدید

گلهای رنگارنگبرگزیده گلهای رنگارنگ، 502 بانومرضیه Marzieh.هنرمندان: انوشیروان روحانی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک

گل‌های رنگارنگ: حسن کسائی کنسرت 1352

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۱۰۳۷ بازدید

گلهای رنگارنگموسیقی قدیمی- گلهای رنگارنگ- برنامه گلها- ترانه های قدیمی- علی تجویدی-جلیل شهناز- نی- حسن کسائی

گلهای رنگارنگ IRAJ, ايرج ● Golhaye Rangarang 549, گلهاي رنگارنگ ● Lyrics

موسیقی سنتی ایرانی دو سال پیش ۲۸۱۵ بازدید

گلهای رنگارنگThe legend, "IRAJ" ايرج - with an amazing performance in "char-gah" چارگاه (Persian music system), together with the music of "...