دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «سعید هرمزی» مربوط به کانال موسیقی سنتی ایرانی

سه تار استاد سعید هرمزی

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۱۱۱۵ بازدید

سعید هرمزی

سه تار استاد سعید هرمزی

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۱۰۶۸ بازدید

سعید هرمزی ‎‫سه تار نوازی استاد سعید هرمزی در دستگاه شور به همراهی تنبک جمشید شمیرانی.جشن هنر شیراز. ‬

سعید هرمزی ‌ ردیف در ماهور

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۶۶۲ بازدید

سعید هرمزی Interpreted and Perfomred by Saeed Hormozi (1897-1976), the prominent Iranian musician, the great radif master and virtuoso tar a...

سه تار استاد سعید هرمزی

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۵۲۸ بازدید

سعید هرمزی

سعید هرمزی سه‌تار

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۴۲۴ بازدید

سعید هرمزی Setar: Saeed HormoziMahour