دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش ارائه پاورپوینت

یک سال پیش ۳۳۱ بازدید

در این ویدیو اصول اولیه برای ساخت و ارائه پرزنتیشن آموزش داده می‌شود این ویدیو حاصل سال‌ها تجربه کاری و مطالعه آموزش دهنده می‌باشد

درباره کانال

در این کانال نحوه ساخت پاوروینت و ارائه آن آموزش داده می‌شود


پیشنهادی

در کانال آموزش پرزنتیشن

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش پرزنتیشن
۰۰:۱۱:۲۶

آموزش ارائه پاورپوینت

یک سال پیش ۳۳۱ بازدید

پاورپوینت

۰۰:۱۱:۲۶

آموزش ارائه پاورپوینت

یک سال پیش ۳۳۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش پرزنتیشن

پیشنهادهای اتفاقی