دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «پاورپوینت» مربوط به کانال آموزش پرزنتیشن

آموزش ارائه پاورپوینت

آموزش پرزنتیشن دو سال پیش ۴۱۵ بازدید

در این ویدیو اصول اولیه برای ساخت و ارائه پرزنتیشن آموزش داده می‌شود این ویدیو حاصل سال‌ها تجربه کاری و مطالعه آموزش دهنده می‌باشد