دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دو سال پیش ۷۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دو سال پیش ۵۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دو سال پیش ۳۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دو سال پیش ۴۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دو سال پیش ۵۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دو سال پیش ۶۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دو سال پیش ۴۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

دو سال پیش ۴۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دو سال پیش ۳۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

دو سال پیش ۴۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

دو سال پیش ۴۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

دو سال پیش ۲۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

دو سال پیش ۳۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

دو سال پیش ۳۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دو سال پیش ۳۷۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

دو سال پیش ۲۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو سال پیش ۲۲۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

دو سال پیش ۳۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

دو سال پیش ۳۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

دو سال پیش ۳۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

دو سال پیش ۴۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

دو سال پیش ۲۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دو سال پیش ۲۶۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

دو سال پیش ۲۹۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

دو سال پیش ۲۷۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

دو سال پیش ۳۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

دو سال پیش ۲۹۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

دو سال پیش ۳۷۱ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۶۹ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۶۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۵۴

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

دو سال پیش ۲۳۶ بازدید
۸:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو سال پیش ۲۲۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی