دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

چهار ماه پیش ۳۶۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

چهار ماه پیش ۳۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

چهار ماه پیش ۱۸۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

چهار ماه پیش ۱۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

چهار ماه پیش ۱۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

چهار ماه پیش ۱۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

چهار ماه پیش ۱۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

چهار ماه پیش ۶۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

چهار ماه پیش ۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

چهار ماه پیش ۱۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

چهار ماه پیش ۱۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

چهار ماه پیش ۱۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

چهار ماه پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

چهار ماه پیش ۱۴۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

چهار ماه پیش ۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

چهار ماه پیش ۳۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

چهار ماه پیش ۱۱۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

چهار ماه پیش ۱۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

چهار ماه پیش ۱۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

چهار ماه پیش ۱۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

چهار ماه پیش ۸۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

چهار ماه پیش ۶۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

چهار ماه پیش ۹۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

چهار ماه پیش ۹۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

چهار ماه پیش ۱۲۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

چهار ماه پیش ۱۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

چهار ماه پیش ۱۳۰ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۱۰:۶

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

چهار ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۱۰:۵۰

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

چهار ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۶ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۳ بازدید
۱۱:۴۱

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

چهار ماه پیش ۱۸۵ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

چهار ماه پیش ۱۶۶ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۶ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۱۰:۶

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

چهار ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۱۰:۵۰

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

چهار ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۳ بازدید