دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

شش ماه پیش ۴۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

شش ماه پیش ۳۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

شش ماه پیش ۱۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

شش ماه پیش ۲۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

شش ماه پیش ۲۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

شش ماه پیش ۲۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

شش ماه پیش ۲۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

شش ماه پیش ۱۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

شش ماه پیش ۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

شش ماه پیش ۱۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

شش ماه پیش ۱۹۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

شش ماه پیش ۲۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

شش ماه پیش ۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

شش ماه پیش ۱۷۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

شش ماه پیش ۱۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

شش ماه پیش ۱۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

شش ماه پیش ۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

شش ماه پیش ۷۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

شش ماه پیش ۲۳۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

شش ماه پیش ۱۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

شش ماه پیش ۱۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

شش ماه پیش ۲۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

شش ماه پیش ۱۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

شش ماه پیش ۸۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

شش ماه پیش ۱۲۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

شش ماه پیش ۱۱۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

شش ماه پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

شش ماه پیش ۱۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

شش ماه پیش ۱۶۰ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۲ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۲ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی