دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دو ماه پیش ۲۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دو ماه پیش ۲۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو ماه پیش ۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دو ماه پیش ۷۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دو ماه پیش ۱۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دو ماه پیش ۱۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دو ماه پیش ۱۰۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دو ماه پیش ۱۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

دو ماه پیش ۸۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دو ماه پیش ۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

دو ماه پیش ۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

دو ماه پیش ۱۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

دو ماه پیش ۱۵۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

دو ماه پیش ۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

دو ماه پیش ۱۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

دو ماه پیش ۱۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دو ماه پیش ۱۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

دو ماه پیش ۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو ماه پیش ۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

دو ماه پیش ۸۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

دو ماه پیش ۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

دو ماه پیش ۱۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

دو ماه پیش ۱۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

دو ماه پیش ۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دو ماه پیش ۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

دو ماه پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

دو ماه پیش ۶۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

دو ماه پیش ۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

دو ماه پیش ۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

دو ماه پیش ۱۰۰ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای

کلیات

مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه