دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

نه ماه پیش ۵۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

نه ماه پیش ۴۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

نه ماه پیش ۲۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

نه ماه پیش ۳۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

نه ماه پیش ۳۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

نه ماه پیش ۳۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

نه ماه پیش ۲۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

نه ماه پیش ۲۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

نه ماه پیش ۱۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

نه ماه پیش ۲۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

نه ماه پیش ۲۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

نه ماه پیش ۳۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

نه ماه پیش ۱۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

نه ماه پیش ۲۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

نه ماه پیش ۱۹۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

نه ماه پیش ۲۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

نه ماه پیش ۱۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

نه ماه پیش ۱۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

نه ماه پیش ۲۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

نه ماه پیش ۱۹۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

نه ماه پیش ۱۹۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

نه ماه پیش ۲۷۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

نه ماه پیش ۱۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

نه ماه پیش ۱۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

نه ماه پیش ۱۶۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

نه ماه پیش ۱۴۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

نه ماه پیش ۱۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

نه ماه پیش ۱۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

نه ماه پیش ۱۹۶ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای