دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

پنج ماه پیش ۳۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

پنج ماه پیش ۳۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

پنج ماه پیش ۱۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

پنج ماه پیش ۱۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

پنج ماه پیش ۲۱۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

پنج ماه پیش ۱۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

پنج ماه پیش ۱۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

پنج ماه پیش ۸۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

پنج ماه پیش ۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

پنج ماه پیش ۱۷۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

پنج ماه پیش ۲۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

پنج ماه پیش ۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

پنج ماه پیش ۱۵۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

پنج ماه پیش ۱۵۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

پنج ماه پیش ۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

پنج ماه پیش ۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

پنج ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

پنج ماه پیش ۱۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

پنج ماه پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

پنج ماه پیش ۱۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

پنج ماه پیش ۱۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

پنج ماه پیش ۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

پنج ماه پیش ۱۰۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

پنج ماه پیش ۱۰۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

پنج ماه پیش ۱۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

پنج ماه پیش ۱۱۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

پنج ماه پیش ۱۴۵ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۸ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

پنج ماه پیش ۲۱۸ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۸ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۰:۲:۰

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

پنج ماه پیش ۹۳ بازدید
۷:۸

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

پنج ماه پیش ۱۰۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی