دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

هشت ماه پیش ۵۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

هشت ماه پیش ۴۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

هشت ماه پیش ۲۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

هشت ماه پیش ۲۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هشت ماه پیش ۳۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

هشت ماه پیش ۲۴۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

هشت ماه پیش ۲۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

هشت ماه پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

هشت ماه پیش ۲۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

هشت ماه پیش ۲۳۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

هشت ماه پیش ۲۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

هشت ماه پیش ۹۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هشت ماه پیش ۱۹۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

هشت ماه پیش ۱۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

هشت ماه پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

هشت ماه پیش ۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

هشت ماه پیش ۱۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

هشت ماه پیش ۲۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

هشت ماه پیش ۱۷۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

هشت ماه پیش ۱۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

هشت ماه پیش ۲۴۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

هشت ماه پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

هشت ماه پیش ۱۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

هشت ماه پیش ۱۴۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

هشت ماه پیش ۱۳۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

هشت ماه پیش ۱۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

هشت ماه پیش ۱۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

هشت ماه پیش ۱۸۳ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۸ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۴ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هشت ماه پیش ۳۶۶ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۸ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۳:۸

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

هشت ماه پیش ۱۸۳ بازدید
۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هشت ماه پیش ۱۹۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی