دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

ده ماه پیش ۵۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

ده ماه پیش ۴۶۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

ده ماه پیش ۲۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

ده ماه پیش ۳۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

ده ماه پیش ۳۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

ده ماه پیش ۲۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

ده ماه پیش ۲۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

ده ماه پیش ۱۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

ده ماه پیش ۳۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

ده ماه پیش ۲۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

ده ماه پیش ۳۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

ده ماه پیش ۱۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

ده ماه پیش ۲۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

ده ماه پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

ده ماه پیش ۲۳۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

ده ماه پیش ۱۱۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

ده ماه پیش ۱۲۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

ده ماه پیش ۲۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

ده ماه پیش ۱۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

ده ماه پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

ده ماه پیش ۲۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

ده ماه پیش ۱۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

ده ماه پیش ۱۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

ده ماه پیش ۱۷۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

ده ماه پیش ۱۵۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

ده ماه پیش ۱۸۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

ده ماه پیش ۱۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

ده ماه پیش ۲۰۹ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۷۷ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۷۷ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۱۰:۶

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

ده ماه پیش ۱۸۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی