دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

شش ماه پیش ۴۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

شش ماه پیش ۳۷۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

شش ماه پیش ۱۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

شش ماه پیش ۲۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

شش ماه پیش ۲۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

شش ماه پیش ۲۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

شش ماه پیش ۲۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

شش ماه پیش ۱۸۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

شش ماه پیش ۱۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

شش ماه پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

شش ماه پیش ۲۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

شش ماه پیش ۲۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

شش ماه پیش ۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

شش ماه پیش ۱۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

شش ماه پیش ۱۷۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

شش ماه پیش ۱۷۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

شش ماه پیش ۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

شش ماه پیش ۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

شش ماه پیش ۲۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

شش ماه پیش ۱۴۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

شش ماه پیش ۱۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

شش ماه پیش ۲۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

شش ماه پیش ۱۱۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

شش ماه پیش ۹۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

شش ماه پیش ۱۳۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

شش ماه پیش ۱۱۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

شش ماه پیش ۱۵۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

شش ماه پیش ۱۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

شش ماه پیش ۱۶۲ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۴ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای