دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دو سال پیش ۷۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دو سال پیش ۶۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دو سال پیش ۴۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دو سال پیش ۵۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دو سال پیش ۵۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دو سال پیش ۶۴۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دو سال پیش ۴۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دو سال پیش ۴۲۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

دو سال پیش ۵۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

دو سال پیش ۴۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

دو سال پیش ۵۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

دو سال پیش ۳۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

دو سال پیش ۳۹۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

دو سال پیش ۳۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دو سال پیش ۴۱۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

دو سال پیش ۳۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو سال پیش ۲۵۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

دو سال پیش ۴۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

دو سال پیش ۳۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

دو سال پیش ۳۵۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

دو سال پیش ۴۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

دو سال پیش ۲۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دو سال پیش ۲۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

دو سال پیش ۳۱۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

دو سال پیش ۳۰۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

دو سال پیش ۳۴۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

دو سال پیش ۳۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

دو سال پیش ۴۵۱ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

دو سال پیش ۳۸۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی