دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

ده ماه پیش ۵۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

ده ماه پیش ۴۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۷۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

ده ماه پیش ۲۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

ده ماه پیش ۳۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

ده ماه پیش ۳۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

ده ماه پیش ۴۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

ده ماه پیش ۲۸۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

ده ماه پیش ۲۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

ده ماه پیش ۱۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

ده ماه پیش ۳۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

ده ماه پیش ۲۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

ده ماه پیش ۳۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

ده ماه پیش ۱۱۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

ده ماه پیش ۲۰۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

ده ماه پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

ده ماه پیش ۲۳۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

ده ماه پیش ۱۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

ده ماه پیش ۱۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

ده ماه پیش ۲۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

ده ماه پیش ۱۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

ده ماه پیش ۲۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

ده ماه پیش ۲۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

ده ماه پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

ده ماه پیش ۱۴۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

ده ماه پیش ۱۷۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

ده ماه پیش ۱۵۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

ده ماه پیش ۱۸۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

ده ماه پیش ۱۸۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

ده ماه پیش ۲۰۶ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۷۱ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۷۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی