دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

یک سال پیش ۵۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

یک سال پیش ۴۸۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یک سال پیش ۲۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

یک سال پیش ۳۴۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

یک سال پیش ۳۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

یک سال پیش ۴۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

یک سال پیش ۳۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

یک سال پیش ۳۱۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

یک سال پیش ۲۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

یک سال پیش ۳۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

یک سال پیش ۳۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

یک سال پیش ۳۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

یک سال پیش ۱۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

یک سال پیش ۲۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

یک سال پیش ۲۱۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یک سال پیش ۲۵۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

یک سال پیش ۱۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

یک سال پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

یک سال پیش ۳۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

یک سال پیش ۲۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

یک سال پیش ۲۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

یک سال پیش ۳۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

یک سال پیش ۱۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

یک سال پیش ۱۶۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

یک سال پیش ۱۹۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یک سال پیش ۱۷۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

یک سال پیش ۲۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

یک سال پیش ۱۹۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

یک سال پیش ۲۲۸ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۰۵ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۰۵ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی