دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

نه ماه پیش ۵۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

نه ماه پیش ۴۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

نه ماه پیش ۲۱۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

نه ماه پیش ۳۰۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

نه ماه پیش ۳۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

نه ماه پیش ۳۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

نه ماه پیش ۲۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

نه ماه پیش ۲۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

نه ماه پیش ۱۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

نه ماه پیش ۲۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

نه ماه پیش ۲۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

نه ماه پیش ۳۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

نه ماه پیش ۱۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

نه ماه پیش ۲۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

نه ماه پیش ۱۹۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

نه ماه پیش ۲۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

نه ماه پیش ۱۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

نه ماه پیش ۱۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

نه ماه پیش ۲۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

نه ماه پیش ۱۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

نه ماه پیش ۱۹۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

نه ماه پیش ۲۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

نه ماه پیش ۱۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

نه ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

نه ماه پیش ۱۶۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

نه ماه پیش ۱۴۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

نه ماه پیش ۱۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

نه ماه پیش ۱۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

نه ماه پیش ۱۹۵ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۳ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی