دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دو سال پیش ۷۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دو سال پیش ۵۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۵۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دو سال پیش ۳۸۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دو سال پیش ۵۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دو سال پیش ۶۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دو سال پیش ۴۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

دو سال پیش ۴۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دو سال پیش ۳۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

دو سال پیش ۴۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

دو سال پیش ۴۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

دو سال پیش ۴۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

دو سال پیش ۲۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

دو سال پیش ۳۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

دو سال پیش ۳۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دو سال پیش ۳۶۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

دو سال پیش ۲۷۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

دو سال پیش ۳۶۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

دو سال پیش ۳۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

دو سال پیش ۳۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

دو سال پیش ۴۰۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

دو سال پیش ۲۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دو سال پیش ۲۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

دو سال پیش ۲۸۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

دو سال پیش ۲۶۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

دو سال پیش ۳۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

دو سال پیش ۲۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

دو سال پیش ۳۵۴ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۵۴

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

دو سال پیش ۲۳۱ بازدید
۸:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید
۲۰:۳۷

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

دو سال پیش ۲۰۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۵۶ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۵۶ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۵۴

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

دو سال پیش ۲۳۱ بازدید
۸:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید
۲۰:۳۷

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

دو سال پیش ۲۰۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی