دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دو سال پیش ۷۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دو سال پیش ۶۹۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۵۲۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دو سال پیش ۵۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دو سال پیش ۶۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دو سال پیش ۶۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

دو سال پیش ۵۸۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دو سال پیش ۴۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

دو سال پیش ۵۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

دو سال پیش ۵۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

دو سال پیش ۵۸۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

دو سال پیش ۳۴۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

دو سال پیش ۴۲۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

دو سال پیش ۳۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دو سال پیش ۴۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

دو سال پیش ۳۷۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو سال پیش ۲۹۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

دو سال پیش ۴۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

دو سال پیش ۳۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

دو سال پیش ۳۸۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

دو سال پیش ۴۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

دو سال پیش ۳۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دو سال پیش ۳۲۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

دو سال پیش ۳۶۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

دو سال پیش ۳۳۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

دو سال پیش ۳۷۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

دو سال پیش ۳۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

دو سال پیش ۴۹۷ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۵۲۳ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۵۲۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دو سال پیش ۴۴۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی