دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

یک سال پیش ۶۵۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

یک سال پیش ۵۲۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۷۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یک سال پیش ۳۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

یک سال پیش ۳۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

یک سال پیش ۴۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

یک سال پیش ۵۲۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

یک سال پیش ۳۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

یک سال پیش ۳۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

یک سال پیش ۲۵۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

یک سال پیش ۳۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

یک سال پیش ۳۳۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

یک سال پیش ۴۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

یک سال پیش ۱۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

یک سال پیش ۲۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

یک سال پیش ۲۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یک سال پیش ۲۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

یک سال پیش ۱۸۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

یک سال پیش ۱۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

یک سال پیش ۳۳۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

یک سال پیش ۲۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

یک سال پیش ۲۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

یک سال پیش ۳۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

یک سال پیش ۲۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

یک سال پیش ۲۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

یک سال پیش ۲۲۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یک سال پیش ۲۰۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

یک سال پیش ۲۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

یک سال پیش ۲۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

یک سال پیش ۲۷۳ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۷۱ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۷۱ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

یک سال پیش ۲۸۹ بازدید
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

یک سال پیش ۳۱۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی