دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

هشت ماه پیش ۵۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

هشت ماه پیش ۴۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

هشت ماه پیش ۲۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

هشت ماه پیش ۲۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هشت ماه پیش ۳۶۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

هشت ماه پیش ۲۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

هشت ماه پیش ۲۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

هشت ماه پیش ۱۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

هشت ماه پیش ۲۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

هشت ماه پیش ۲۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

هشت ماه پیش ۲۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

هشت ماه پیش ۹۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هشت ماه پیش ۱۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

هشت ماه پیش ۱۸۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

هشت ماه پیش ۲۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

هشت ماه پیش ۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

هشت ماه پیش ۱۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

هشت ماه پیش ۲۶۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

هشت ماه پیش ۱۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

هشت ماه پیش ۱۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

هشت ماه پیش ۲۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

هشت ماه پیش ۱۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

هشت ماه پیش ۱۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

هشت ماه پیش ۱۴۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

هشت ماه پیش ۱۳۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

هشت ماه پیش ۱۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

هشت ماه پیش ۱۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

هشت ماه پیش ۱۷۸ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

هشت ماه پیش ۲۰۳ بازدید
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

هشت ماه پیش ۲۲۲ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هشت ماه پیش ۳۶۲ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

هشت ماه پیش ۲۰۳ بازدید
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

هشت ماه پیش ۲۲۲ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید