دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

سه ماه پیش ۳۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

سه ماه پیش ۳۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

سه ماه پیش ۱۳۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

سه ماه پیش ۱۰۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

سه ماه پیش ۱۷۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

سه ماه پیش ۱۶۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

سه ماه پیش ۱۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

سه ماه پیش ۱۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

سه ماه پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

سه ماه پیش ۶۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

سه ماه پیش ۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

سه ماه پیش ۱۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

سه ماه پیش ۱۸۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

سه ماه پیش ۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

سه ماه پیش ۱۳۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

سه ماه پیش ۱۲۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

سه ماه پیش ۱۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

سه ماه پیش ۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

سه ماه پیش ۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

سه ماه پیش ۱۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

سه ماه پیش ۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

سه ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

سه ماه پیش ۱۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

سه ماه پیش ۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

سه ماه پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

سه ماه پیش ۹۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

سه ماه پیش ۹۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

سه ماه پیش ۱۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

سه ماه پیش ۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

سه ماه پیش ۱۲۹ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

سه ماه پیش ۱۳۱ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

سه ماه پیش ۱۳۱ بازدید
مشاهده همه