دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

یازده ماه پیش ۵۶۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

یازده ماه پیش ۴۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یازده ماه پیش ۲۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

یازده ماه پیش ۳۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

یازده ماه پیش ۳۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

یازده ماه پیش ۴۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

یازده ماه پیش ۲۷۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

یازده ماه پیش ۲۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

یازده ماه پیش ۱۶۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

یازده ماه پیش ۲۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

یازده ماه پیش ۲۶۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

یازده ماه پیش ۳۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

یازده ماه پیش ۱۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

یازده ماه پیش ۲۰۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

یازده ماه پیش ۲۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

یازده ماه پیش ۱۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

یازده ماه پیش ۱۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

یازده ماه پیش ۲۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

یازده ماه پیش ۱۹۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

یازده ماه پیش ۲۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

یازده ماه پیش ۲۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

یازده ماه پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

یازده ماه پیش ۱۷۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یازده ماه پیش ۱۵۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

یازده ماه پیش ۱۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

یازده ماه پیش ۱۸۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

یازده ماه پیش ۲۰۳ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

یازده ماه پیش ۲۳۸ بازدید
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

یازده ماه پیش ۲۱۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یازده ماه پیش ۲۶۹ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید
۱۱:۴۱

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

یازده ماه پیش ۳۱۱ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

یازده ماه پیش ۴۲۰ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یازده ماه پیش ۲۶۹ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

یازده ماه پیش ۲۳۸ بازدید
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

یازده ماه پیش ۲۱۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی