دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

یک سال پیش ۶۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

یک سال پیش ۵۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یک سال پیش ۳۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

یک سال پیش ۴۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

یک سال پیش ۵۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

یک سال پیش ۳۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

یک سال پیش ۲۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

یک سال پیش ۳۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

یک سال پیش ۳۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

یک سال پیش ۱۹۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

یک سال پیش ۳۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

یک سال پیش ۲۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یک سال پیش ۲۹۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

یک سال پیش ۱۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

یک سال پیش ۱۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

یک سال پیش ۳۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

یک سال پیش ۲۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

یک سال پیش ۲۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

یک سال پیش ۳۵۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

یک سال پیش ۲۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

یک سال پیش ۲۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

یک سال پیش ۲۵۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یک سال پیش ۲۱۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

یک سال پیش ۲۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

یک سال پیش ۲۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

یک سال پیش ۲۸۳ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۸۷ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۸۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی