دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

ده ماه پیش ۵۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

ده ماه پیش ۴۷۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

ده ماه پیش ۲۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

ده ماه پیش ۳۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

ده ماه پیش ۳۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

ده ماه پیش ۴۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

ده ماه پیش ۲۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

ده ماه پیش ۲۹۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

ده ماه پیش ۱۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

ده ماه پیش ۳۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

ده ماه پیش ۲۷۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

ده ماه پیش ۳۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

ده ماه پیش ۱۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

ده ماه پیش ۲۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

ده ماه پیش ۲۱۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

ده ماه پیش ۲۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

ده ماه پیش ۱۲۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

ده ماه پیش ۱۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

ده ماه پیش ۲۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

ده ماه پیش ۲۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

ده ماه پیش ۲۱۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

ده ماه پیش ۳۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

ده ماه پیش ۱۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

ده ماه پیش ۱۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

ده ماه پیش ۱۸۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

ده ماه پیش ۱۶۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

ده ماه پیش ۱۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

ده ماه پیش ۱۹۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

ده ماه پیش ۲۲۱ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای