دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

یک سال پیش ۶۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

یک سال پیش ۵۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یک سال پیش ۲۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

یک سال پیش ۳۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

یک سال پیش ۴۱۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

یک سال پیش ۵۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

یک سال پیش ۳۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

یک سال پیش ۲۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

یک سال پیش ۳۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

یک سال پیش ۳۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

یک سال پیش ۳۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

یک سال پیش ۱۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

یک سال پیش ۲۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

یک سال پیش ۲۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یک سال پیش ۲۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

یک سال پیش ۱۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

یک سال پیش ۱۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

یک سال پیش ۳۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

یک سال پیش ۲۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

یک سال پیش ۲۴۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

یک سال پیش ۳۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

یک سال پیش ۱۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

یک سال پیش ۱۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

یک سال پیش ۲۱۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یک سال پیش ۱۹۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

یک سال پیش ۲۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

یک سال پیش ۲۲۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

یک سال پیش ۲۶۰ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی