دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

شش ماه پیش ۴۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

شش ماه پیش ۳۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

شش ماه پیش ۱۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

شش ماه پیش ۲۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

شش ماه پیش ۲۱۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

شش ماه پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

شش ماه پیش ۱۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

شش ماه پیش ۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

شش ماه پیش ۱۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

شش ماه پیش ۱۹۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

شش ماه پیش ۲۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

شش ماه پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

شش ماه پیش ۱۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

شش ماه پیش ۱۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

شش ماه پیش ۱۷۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

شش ماه پیش ۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

شش ماه پیش ۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

شش ماه پیش ۲۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

شش ماه پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

شش ماه پیش ۱۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

شش ماه پیش ۲۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

شش ماه پیش ۱۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

شش ماه پیش ۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

شش ماه پیش ۱۲۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

شش ماه پیش ۱۱۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

شش ماه پیش ۱۵۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

شش ماه پیش ۱۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

شش ماه پیش ۱۵۷ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای