دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

نه ماه پیش ۵۵۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

نه ماه پیش ۴۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

نه ماه پیش ۲۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

نه ماه پیش ۳۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

نه ماه پیش ۳۲۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

نه ماه پیش ۴۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

نه ماه پیش ۲۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

نه ماه پیش ۲۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

نه ماه پیش ۱۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

نه ماه پیش ۲۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

نه ماه پیش ۲۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

نه ماه پیش ۳۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

نه ماه پیش ۱۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

نه ماه پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

نه ماه پیش ۲۰۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

نه ماه پیش ۲۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

نه ماه پیش ۱۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

نه ماه پیش ۱۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

نه ماه پیش ۲۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

نه ماه پیش ۱۹۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

نه ماه پیش ۱۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

نه ماه پیش ۲۷۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

نه ماه پیش ۱۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

نه ماه پیش ۱۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

نه ماه پیش ۱۶۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

نه ماه پیش ۱۴۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

نه ماه پیش ۱۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

نه ماه پیش ۱۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

نه ماه پیش ۱۹۷ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۱۰:۶

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

نه ماه پیش ۱۷۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی