دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

هفت ماه پیش ۴۸۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

هفت ماه پیش ۴۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

هفت ماه پیش ۲۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

هفت ماه پیش ۲۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هفت ماه پیش ۲۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

هفت ماه پیش ۲۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

هفت ماه پیش ۲۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

هفت ماه پیش ۱۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

هفت ماه پیش ۱۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

هفت ماه پیش ۲۲۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

هفت ماه پیش ۲۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

هفت ماه پیش ۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هفت ماه پیش ۱۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

هفت ماه پیش ۱۸۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

هفت ماه پیش ۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

هفت ماه پیش ۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

هفت ماه پیش ۲۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

هفت ماه پیش ۱۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

هفت ماه پیش ۱۶۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

هفت ماه پیش ۲۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

هفت ماه پیش ۱۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

هفت ماه پیش ۱۰۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

هفت ماه پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

هفت ماه پیش ۱۲۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

هفت ماه پیش ۱۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

هفت ماه پیش ۱۷۱ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هفت ماه پیش ۲۹۹ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۱

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

هفت ماه پیش ۸۳ بازدید
۲۰:۳۷

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

هفت ماه پیش ۸۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی