دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

چهار ماه پیش ۳۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

چهار ماه پیش ۳۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

چهار ماه پیش ۱۶۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

چهار ماه پیش ۱۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

چهار ماه پیش ۱۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

چهار ماه پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

چهار ماه پیش ۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

چهار ماه پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

چهار ماه پیش ۱۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

چهار ماه پیش ۱۸۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

چهار ماه پیش ۱۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

چهار ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

چهار ماه پیش ۱۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

چهار ماه پیش ۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

چهار ماه پیش ۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

چهار ماه پیش ۱۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

چهار ماه پیش ۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

چهار ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

چهار ماه پیش ۱۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

چهار ماه پیش ۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

چهار ماه پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

چهار ماه پیش ۹۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

چهار ماه پیش ۹۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

چهار ماه پیش ۱۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

چهار ماه پیش ۱۰۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

چهار ماه پیش ۱۲۹ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۳ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۰ بازدید
۱۱:۴۱

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

چهار ماه پیش ۱۵۷ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۳ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۰ بازدید
مشاهده همه