دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دو سال پیش ۶۹۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دو سال پیش ۵۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دو سال پیش ۳۵۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دو سال پیش ۴۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دو سال پیش ۴۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دو سال پیش ۵۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دو سال پیش ۴۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

دو سال پیش ۴۱۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دو سال پیش ۳۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

دو سال پیش ۴۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

دو سال پیش ۳۹۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

دو سال پیش ۴۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

دو سال پیش ۲۲۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

دو سال پیش ۳۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

دو سال پیش ۲۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دو سال پیش ۳۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

دو سال پیش ۲۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دو سال پیش ۲۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

دو سال پیش ۳۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

دو سال پیش ۲۹۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

دو سال پیش ۳۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

دو سال پیش ۲۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دو سال پیش ۲۳۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

دو سال پیش ۲۷۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

دو سال پیش ۲۷۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

دو سال پیش ۲۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

دو سال پیش ۳۱۸ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۲ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

دو سال پیش ۳۶۵ بازدید