دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

پنج ماه پیش ۳۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

پنج ماه پیش ۳۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

پنج ماه پیش ۱۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

پنج ماه پیش ۱۹۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

پنج ماه پیش ۲۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

پنج ماه پیش ۱۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

پنج ماه پیش ۱۶۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

پنج ماه پیش ۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

پنج ماه پیش ۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

پنج ماه پیش ۱۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

پنج ماه پیش ۲۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

پنج ماه پیش ۱۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

پنج ماه پیش ۱۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

پنج ماه پیش ۱۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

پنج ماه پیش ۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

پنج ماه پیش ۱۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

پنج ماه پیش ۱۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

پنج ماه پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

پنج ماه پیش ۱۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

پنج ماه پیش ۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

پنج ماه پیش ۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

پنج ماه پیش ۱۰۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

پنج ماه پیش ۱۰۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

پنج ماه پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

پنج ماه پیش ۱۱۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

پنج ماه پیش ۱۴۵ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۵ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

پنج ماه پیش ۲۰۹ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۲۴

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

پنج ماه پیش ۲۴ بازدید