دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

هفت ماه پیش ۱۶۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

هفت ماه پیش ۱۵۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

هفت ماه پیش ۱۳۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

هفت ماه پیش ۱۶۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

هفت ماه پیش ۲۲۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

هفت ماه پیش ۱۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

هفت ماه پیش ۱۸۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

هفت ماه پیش ۱۷۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

هفت ماه پیش ۱۴۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

هفت ماه پیش ۱۷۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

هفت ماه پیش ۱۶۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

هفت ماه پیش ۱۶۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

هفت ماه پیش ۲۲۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

هفت ماه پیش ۱۵۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

هفت ماه پیش ۱۷۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

هفت ماه پیش ۳۳۴ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

هفت ماه پیش ۱۵۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

هفت ماه پیش ۲۰۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

هفت ماه پیش ۱۶۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

هفت ماه پیش ۲۱۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

هفت ماه پیش ۱۹۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

هفت ماه پیش ۱۲۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

هفت ماه پیش ۱۰۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

هفت ماه پیش ۱۲۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

هفت ماه پیش ۱۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

هفت ماه پیش ۱۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

هفت ماه پیش ۱۶۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

هفت ماه پیش ۱۰۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۶ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۶ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هفت ماه پیش ۳۱۳ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۶ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۶ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۵۴

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

هفت ماه پیش ۹۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی