دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

نه ماه پیش ۱۹۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

نه ماه پیش ۱۸۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

نه ماه پیش ۱۷۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

نه ماه پیش ۱۹۲ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

نه ماه پیش ۲۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

نه ماه پیش ۲۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

نه ماه پیش ۲۲۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

نه ماه پیش ۱۸۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

نه ماه پیش ۱۷۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

نه ماه پیش ۱۸۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

نه ماه پیش ۱۹۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

نه ماه پیش ۱۸۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

نه ماه پیش ۲۴۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

نه ماه پیش ۱۶۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

نه ماه پیش ۱۹۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

نه ماه پیش ۳۹۸ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

نه ماه پیش ۱۷۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

نه ماه پیش ۱۶۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

نه ماه پیش ۲۱۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

نه ماه پیش ۱۹۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

نه ماه پیش ۲۳۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

نه ماه پیش ۲۲۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

نه ماه پیش ۱۵۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

نه ماه پیش ۱۲۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

نه ماه پیش ۱۴۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

نه ماه پیش ۱۳۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

نه ماه پیش ۱۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

نه ماه پیش ۱۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

نه ماه پیش ۱۷۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

نه ماه پیش ۱۲۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای