دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

چهار ماه پیش ۱۲۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

چهار ماه پیش ۱۱۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

چهار ماه پیش ۸۲ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

چهار ماه پیش ۱۳۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

چهار ماه پیش ۱۷۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

چهار ماه پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

چهار ماه پیش ۱۳۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

چهار ماه پیش ۱۲۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

چهار ماه پیش ۱۱۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

چهار ماه پیش ۱۳۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

چهار ماه پیش ۱۰۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

چهار ماه پیش ۱۲۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

چهار ماه پیش ۱۶۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

چهار ماه پیش ۱۱۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

چهار ماه پیش ۱۲۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

چهار ماه پیش ۱۳۴ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

چهار ماه پیش ۱۲۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

چهار ماه پیش ۱۲۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

چهار ماه پیش ۱۶۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

چهار ماه پیش ۱۲۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

چهار ماه پیش ۱۷۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

چهار ماه پیش ۱۳۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

چهار ماه پیش ۱۰۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

چهار ماه پیش ۴۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

چهار ماه پیش ۸۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

چهار ماه پیش ۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

چهار ماه پیش ۱۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

چهار ماه پیش ۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

چهار ماه پیش ۱۳۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

چهار ماه پیش ۴۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۵۹

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

چهار ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

چهار ماه پیش ۱۴۷ بازدید
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

چهار ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

چهار ماه پیش ۱۴۰ بازدید
۸:۵۱

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

چهار ماه پیش ۱۳۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۲ بازدید
۱۱:۴۱

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

چهار ماه پیش ۱۸۲ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

چهار ماه پیش ۱۶۵ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۲ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۵۹

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

چهار ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

چهار ماه پیش ۱۴۷ بازدید
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

چهار ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

چهار ماه پیش ۱۴۰ بازدید
۸:۵۱

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

چهار ماه پیش ۱۳۹ بازدید

ویدیوهای اتفاقی