دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

یک سال پیش ۲۳۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

یک سال پیش ۲۳۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

یک سال پیش ۳۰۲ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

یک سال پیش ۲۵۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

یک سال پیش ۳۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

یک سال پیش ۲۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

یک سال پیش ۲۸۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

یک سال پیش ۲۴۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

یک سال پیش ۲۱۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

یک سال پیش ۲۳۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

یک سال پیش ۲۳۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۲۳۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۳۱۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

یک سال پیش ۲۱۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

یک سال پیش ۲۴۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

یک سال پیش ۴۹۲ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

یک سال پیش ۲۳۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

یک سال پیش ۲۰۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

یک سال پیش ۲۷۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

یک سال پیش ۲۷۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

یک سال پیش ۲۹۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

یک سال پیش ۳۰۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

یک سال پیش ۱۹۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

یک سال پیش ۱۸۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

یک سال پیش ۱۹۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

یک سال پیش ۲۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

یک سال پیش ۲۱۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

یک سال پیش ۱۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

یک سال پیش ۲۲۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یک سال پیش ۱۸۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۶ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۱

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

یک سال پیش ۱۶۷ بازدید
۸:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

یک سال پیش ۱۵۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی