دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

یک سال پیش ۲۶۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

یک سال پیش ۲۵۶ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

یک سال پیش ۳۴۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

یک سال پیش ۳۰۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

یک سال پیش ۳۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

یک سال پیش ۲۷۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

یک سال پیش ۳۰۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

یک سال پیش ۳۰۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

یک سال پیش ۲۵۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

یک سال پیش ۲۵۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

یک سال پیش ۲۵۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۲۶۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۳۵۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

یک سال پیش ۲۵۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

یک سال پیش ۲۸۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

یک سال پیش ۵۱۵ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

یک سال پیش ۲۵۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

یک سال پیش ۲۱۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

یک سال پیش ۳۰۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

یک سال پیش ۳۰۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

یک سال پیش ۳۴۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

یک سال پیش ۳۷۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

یک سال پیش ۲۲۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

یک سال پیش ۲۱۲ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

یک سال پیش ۲۴۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

یک سال پیش ۲۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

یک سال پیش ۲۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

یک سال پیش ۲۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

یک سال پیش ۲۵۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یک سال پیش ۲۰۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۱۰:۶

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

یک سال پیش ۲۵۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی