دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

شش ماه پیش ۱۵۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

شش ماه پیش ۱۴۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

شش ماه پیش ۱۱۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

شش ماه پیش ۱۵۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

شش ماه پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

شش ماه پیش ۱۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

شش ماه پیش ۱۷۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

شش ماه پیش ۱۶۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

شش ماه پیش ۱۳۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

شش ماه پیش ۱۶۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

شش ماه پیش ۱۴۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

شش ماه پیش ۱۵۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

شش ماه پیش ۲۰۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

شش ماه پیش ۱۴۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

شش ماه پیش ۱۵۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

شش ماه پیش ۳۰۲ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

شش ماه پیش ۱۴۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

شش ماه پیش ۱۳۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

شش ماه پیش ۱۹۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

شش ماه پیش ۱۴۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

شش ماه پیش ۱۹۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

شش ماه پیش ۱۷۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

شش ماه پیش ۱۲۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

شش ماه پیش ۸۲ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

شش ماه پیش ۱۱۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

شش ماه پیش ۱۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

شش ماه پیش ۱۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

شش ماه پیش ۱۱۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

شش ماه پیش ۱۵۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

شش ماه پیش ۸۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۲ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۲ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۰:۲:۰

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

شش ماه پیش ۱۰۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی