دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

ده ماه پیش ۲۱۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

ده ماه پیش ۱۹۶ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

ده ماه پیش ۲۴۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

ده ماه پیش ۲۰۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

ده ماه پیش ۲۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

ده ماه پیش ۲۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

ده ماه پیش ۲۴۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

ده ماه پیش ۲۰۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

ده ماه پیش ۱۹۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

ده ماه پیش ۲۰۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

ده ماه پیش ۲۰۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

ده ماه پیش ۲۰۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

ده ماه پیش ۲۷۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

ده ماه پیش ۱۸۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

ده ماه پیش ۲۱۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

ده ماه پیش ۴۵۶ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

ده ماه پیش ۱۸۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

ده ماه پیش ۱۷۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

ده ماه پیش ۲۳۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

ده ماه پیش ۲۱۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

ده ماه پیش ۲۴۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

ده ماه پیش ۲۴۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

ده ماه پیش ۱۷۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

ده ماه پیش ۱۳۶ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

ده ماه پیش ۱۵۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

ده ماه پیش ۱۵۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

ده ماه پیش ۱۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

ده ماه پیش ۱۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

ده ماه پیش ۱۹۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

ده ماه پیش ۱۳۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۸:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

ده ماه پیش ۱۲۹ بازدید
۷:۵۴

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

ده ماه پیش ۱۲۷ بازدید
۲:۳۱

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

ده ماه پیش ۱۲۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۸:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

ده ماه پیش ۱۲۹ بازدید
۷:۵۴

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

ده ماه پیش ۱۲۷ بازدید
۲:۳۱

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

ده ماه پیش ۱۲۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی