دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

پنج ماه پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

پنج ماه پیش ۵۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

پنج ماه پیش ۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

پنج ماه پیش ۷۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

پنج ماه پیش ۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

پنج ماه پیش ۴۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

پنج ماه پیش ۵۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

پنج ماه پیش ۲۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

پنج ماه پیش ۳۷ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

پنج ماه پیش ۵۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

پنج ماه پیش ۲۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

پنج ماه پیش ۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

پنج ماه پیش ۲۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

پنج ماه پیش ۳۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

پنج ماه پیش ۴۴ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

پنج ماه پیش ۱۷۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

پنج ماه پیش ۳۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

پنج ماه پیش ۵۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

پنج ماه پیش ۵۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

پنج ماه پیش ۳۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

پنج ماه پیش ۳۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

پنج ماه پیش ۴۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

پنج ماه پیش ۲۴ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

پنج ماه پیش ۲۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

پنج ماه پیش ۵۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

پنج ماه پیش ۳۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

پنج ماه پیش ۲۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

پنج ماه پیش ۳۰ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است



محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۵ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

پنج ماه پیش ۲۰۹ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲۰:۳۷

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

پنج ماه پیش ۴۷ بازدید
۲:۳۱

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید