دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

هفت ماه پیش ۱۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

هفت ماه پیش ۸۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

هفت ماه پیش ۱۰۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

هفت ماه پیش ۹۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

هفت ماه پیش ۱۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

هفت ماه پیش ۸۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

هفت ماه پیش ۹۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

هفت ماه پیش ۸۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

هفت ماه پیش ۹۳ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

هفت ماه پیش ۷۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

هفت ماه پیش ۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

هفت ماه پیش ۵۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

هفت ماه پیش ۵۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

هفت ماه پیش ۷۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

هفت ماه پیش ۷۸ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

هفت ماه پیش ۳۱۲ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

هفت ماه پیش ۵۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

هفت ماه پیش ۸۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

هفت ماه پیش ۸۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

هفت ماه پیش ۶۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

هفت ماه پیش ۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

هفت ماه پیش ۵۱ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

هفت ماه پیش ۴۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

هفت ماه پیش ۱۱۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

هفت ماه پیش ۶۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

هفت ماه پیش ۵۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

هفت ماه پیش ۵۱ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هفت ماه پیش ۲۹۹ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی