دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

شش ماه پیش ۱۷۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

شش ماه پیش ۷۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

شش ماه پیش ۸۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

شش ماه پیش ۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

شش ماه پیش ۹۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

شش ماه پیش ۱۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

شش ماه پیش ۶۵ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

شش ماه پیش ۷۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

شش ماه پیش ۵۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

شش ماه پیش ۷۳ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

شش ماه پیش ۶۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

شش ماه پیش ۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

شش ماه پیش ۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

شش ماه پیش ۴۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

شش ماه پیش ۵۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

شش ماه پیش ۶۵ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

شش ماه پیش ۲۴۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

شش ماه پیش ۴۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

شش ماه پیش ۷۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

شش ماه پیش ۶۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

شش ماه پیش ۶۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

شش ماه پیش ۵۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

شش ماه پیش ۴۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

شش ماه پیش ۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

شش ماه پیش ۳۹ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

شش ماه پیش ۳۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

شش ماه پیش ۸۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

شش ماه پیش ۵۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

شش ماه پیش ۴۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

شش ماه پیش ۴۴ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای