دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Resize t...

هفت ماه پیش ۹۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Cycle C...

هفت ماه پیش ۲۱۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to b...

هفت ماه پیش ۱۵۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

هفت ماه پیش ۱۶۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

هفت ماه پیش ۹۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to v...

هفت ماه پیش ۱۸۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 4 von 5...

هفت ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 4 von 4)

هفت ماه پیش ۶۳ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هفت ماه پیش ۲۹۹ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هفت ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۵:۲۵

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

هفت ماه پیش ۵۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی