دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Resize t...

ده ماه پیش ۱۳۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Cycle C...

ده ماه پیش ۳۰۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to b...

ده ماه پیش ۱۹۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

ده ماه پیش ۲۰۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

ده ماه پیش ۱۱۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to v...

ده ماه پیش ۲۲۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 4 von 5...

ده ماه پیش ۱۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 4 von 4)

ده ماه پیش ۹۳ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۸:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

ده ماه پیش ۱۲۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی