دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Resize t...

چهار ماه پیش ۱۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Cycle C...

چهار ماه پیش ۱۱۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to b...

چهار ماه پیش ۱۲۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

چهار ماه پیش ۱۳۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

چهار ماه پیش ۵۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to v...

چهار ماه پیش ۱۴۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 4 von 5...

چهار ماه پیش ۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 4 von 4)

چهار ماه پیش ۲۶ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است