دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Resize t...

هشت ماه پیش ۱۰۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Cycle C...

هشت ماه پیش ۲۳۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to b...

هشت ماه پیش ۱۶۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

هشت ماه پیش ۱۷۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

هشت ماه پیش ۹۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to v...

هشت ماه پیش ۱۹۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 4 von 5...

هشت ماه پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 4 von 4)

هشت ماه پیش ۶۹ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هشت ماه پیش ۱۹۰ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

هشت ماه پیش ۱۹۷ بازدید
۲:۵۹

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

هشت ماه پیش ۱۹۸ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هشت ماه پیش ۳۶۲ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هشت ماه پیش ۱۹۰ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

هشت ماه پیش ۱۹۷ بازدید
۲:۵۹

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

هشت ماه پیش ۱۹۸ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید