دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Resize t...

شش ماه پیش ۸۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Cycle C...

شش ماه پیش ۱۶۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to b...

شش ماه پیش ۱۴۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

شش ماه پیش ۱۵۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

شش ماه پیش ۷۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to v...

شش ماه پیش ۱۶۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 4 von 5...

شش ماه پیش ۱۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 4 von 4)

شش ماه پیش ۵۰ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

شش ماه پیش ۱۷۱ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

شش ماه پیش ۱۷۲ بازدید
۲:۵۹

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

شش ماه پیش ۱۸۰ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

شش ماه پیش ۱۹۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

شش ماه پیش ۱۷۱ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

شش ماه پیش ۱۷۲ بازدید
۲:۵۹

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

شش ماه پیش ۱۸۰ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

شش ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

شش ماه پیش ۱۹۳ بازدید