دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Resize t...

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Cycle C...

دو سال پیش ۳۴۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to b...

دو سال پیش ۲۶۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

دو سال پیش ۲۶۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

دو سال پیش ۱۹۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to v...

دو سال پیش ۲۹۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 4 von 5...

دو سال پیش ۲۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 4 von 4)

دو سال پیش ۱۶۰ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۱ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

دو سال پیش ۳۶۴ بازدید