دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

هشت ماه پیش ۲۰۳ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۲:۵۹

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

هشت ماه پیش ۱۹۸ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

هشت ماه پیش ۱۹۷ بازدید
۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هشت ماه پیش ۱۹۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هشت ماه پیش ۳۶۲ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

هشت ماه پیش ۲۰۳ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۲:۵۹

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

هشت ماه پیش ۱۹۸ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

هشت ماه پیش ۱۹۷ بازدید
۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هشت ماه پیش ۱۹۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی