دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هشت ماه پیش ۳۶۲ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

هشت ماه پیش ۱۹۰ بازدید
۳:۸

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

هشت ماه پیش ۱۷۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی