دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۶۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۰۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

یک سال پیش ۸۵۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

یک سال پیش ۶۶۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

یک سال پیش ۶۳۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

یک سال پیش ۹۷۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

یک سال پیش ۱۰۶۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

یک سال پیش ۲۴۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

یک سال پیش ۹۱۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

یک سال پیش ۵۳۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

یک سال پیش ۱۰۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

یک سال پیش ۱۲۳۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

یک سال پیش ۴۳۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

یک سال پیش ۹۵۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

یک سال پیش ۴۶۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

یک سال پیش ۱۱۵۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

یک سال پیش ۱۲۱۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

یک سال پیش ۸۷۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۹۳۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

یک سال پیش ۷۳۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یک سال پیش ۱۰۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

یک سال پیش ۴۸۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

یک سال پیش ۴۰۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

یک سال پیش ۵۲۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۱۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۰۸۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۳۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

یک سال پیش ۶۸۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

یک سال پیش ۳۰۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۲:۵۰

برترین‌های باخ قطعه 1087

یک سال پیش ۵۴۵ بازدید
۱۳:۲۷

سمفونی موتسارت قطعه 43

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید
۴:۱۵

برترین‌های باخ قطعه 1085

یک سال پیش ۷۵۳ بازدید
۳:۸

برترین‌های باخ قطعه 1086

یک سال پیش ۱۰۱۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۶۶ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۰۶ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۱۵ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۰۸۶ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۳۵ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یک سال پیش ۱۰۸۵ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۶۶ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۰۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۲:۵۰

برترین‌های باخ قطعه 1087

یک سال پیش ۵۴۵ بازدید
۱۳:۲۷

سمفونی موتسارت قطعه 43

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید
۴:۱۵

برترین‌های باخ قطعه 1085

یک سال پیش ۷۵۳ بازدید
۳:۸

برترین‌های باخ قطعه 1086

یک سال پیش ۱۰۱۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی