دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۲۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۵۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

یک سال پیش ۹۲۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

یک سال پیش ۷۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

یک سال پیش ۶۷۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

یک سال پیش ۱۰۲۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

یک سال پیش ۱۱۳۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

یک سال پیش ۳۰۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

یک سال پیش ۹۷۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

یک سال پیش ۵۸۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

یک سال پیش ۱۱۳۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

یک سال پیش ۱۲۷۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

یک سال پیش ۵۴۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

یک سال پیش ۱۰۰۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

یک سال پیش ۵۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

یک سال پیش ۱۲۱۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

یک سال پیش ۱۲۸۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

یک سال پیش ۹۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

یک سال پیش ۵۱۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۱۰۱۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

یک سال پیش ۸۷۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یک سال پیش ۱۱۲۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

یک سال پیش ۵۶۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

یک سال پیش ۴۵۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

یک سال پیش ۵۷۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۷۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۱۳۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۹۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

یک سال پیش ۷۳۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

یک سال پیش ۳۴۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۴:۱

برترین‌های باخ قطعه 1066

یک سال پیش ۱۲۵۷ بازدید
۷:۵

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۱۰۱۳ بازدید
۳:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1088

یک سال پیش ۱۱۷۳ بازدید
۴:۲۰

برترین‌های باخ قطعه 1074

یک سال پیش ۱۰۴۲ بازدید
۳:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1063 (2)

یک سال پیش ۱۱۸۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۲۲۹ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۵۹ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۷۸ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۱۳۵ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۹۹ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یک سال پیش ۱۱۴۰ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۲۲۹ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۵۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۴:۱

برترین‌های باخ قطعه 1066

یک سال پیش ۱۲۵۷ بازدید
۷:۵

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۱۰۱۳ بازدید
۳:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1088

یک سال پیش ۱۱۷۳ بازدید
۴:۲۰

برترین‌های باخ قطعه 1074

یک سال پیش ۱۰۴۲ بازدید
۳:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1063 (2)

یک سال پیش ۱۱۸۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی