دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

هفت ماه پیش ۱۰۸۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

هفت ماه پیش ۹۱۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

هفت ماه پیش ۷۱۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

هفت ماه پیش ۵۶۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

هفت ماه پیش ۵۵۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

هفت ماه پیش ۸۷۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

هفت ماه پیش ۹۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

هفت ماه پیش ۱۵۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

هفت ماه پیش ۸۲۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

هفت ماه پیش ۴۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

هفت ماه پیش ۱۰۲۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

هفت ماه پیش ۱۱۴۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

هفت ماه پیش ۳۰۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

هفت ماه پیش ۸۵۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

هفت ماه پیش ۳۸۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

هفت ماه پیش ۱۰۶۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

هفت ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

هفت ماه پیش ۷۷۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

هفت ماه پیش ۳۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

هفت ماه پیش ۸۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

هفت ماه پیش ۵۶۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

هفت ماه پیش ۹۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

هفت ماه پیش ۳۶۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

هفت ماه پیش ۳۱۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

هفت ماه پیش ۴۳۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

هفت ماه پیش ۸۰۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هفت ماه پیش ۱۰۱۷ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

هفت ماه پیش ۱۱۸۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

هفت ماه پیش ۶۰۷ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

هفت ماه پیش ۲۱۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۰:۱۱

سمفونی موتسارت قطعه 19

هفت ماه پیش ۵۶۹ بازدید
۵:۱۰

برترین‌های باخ قطعه 1063 قسمت 3

هفت ماه پیش ۵۵۴ بازدید
۵:۱۱

برترین‌های باخ قطعه 1072

هفت ماه پیش ۳۹۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هفت ماه پیش ۱۰۸۲ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

هفت ماه پیش ۹۱۶ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

هفت ماه پیش ۸۰۰ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هفت ماه پیش ۱۰۱۷ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

هفت ماه پیش ۱۱۸۵ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

هفت ماه پیش ۹۹۶ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هفت ماه پیش ۱۰۸۲ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

هفت ماه پیش ۹۱۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۰:۱۱

سمفونی موتسارت قطعه 19

هفت ماه پیش ۵۶۹ بازدید
۵:۱۰

برترین‌های باخ قطعه 1063 قسمت 3

هفت ماه پیش ۵۵۴ بازدید
۵:۱۱

برترین‌های باخ قطعه 1072

هفت ماه پیش ۳۹۴ بازدید