دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

پنج ماه پیش ۱۰۶۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

پنج ماه پیش ۸۸۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

پنج ماه پیش ۶۷۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

پنج ماه پیش ۵۳۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

پنج ماه پیش ۵۲۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

پنج ماه پیش ۸۴۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

پنج ماه پیش ۹۲۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

پنج ماه پیش ۱۱۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

پنج ماه پیش ۷۹۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

پنج ماه پیش ۴۱۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

پنج ماه پیش ۹۹۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

پنج ماه پیش ۹۸۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

پنج ماه پیش ۲۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

پنج ماه پیش ۸۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

پنج ماه پیش ۳۵۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

پنج ماه پیش ۱۰۴۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

پنج ماه پیش ۱۰۷۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

پنج ماه پیش ۷۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

پنج ماه پیش ۳۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

پنج ماه پیش ۷۹۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

پنج ماه پیش ۵۲۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

پنج ماه پیش ۹۳۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

پنج ماه پیش ۳۴۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

پنج ماه پیش ۲۸۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

پنج ماه پیش ۳۸۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

پنج ماه پیش ۷۷۷ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

پنج ماه پیش ۹۸۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

پنج ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

پنج ماه پیش ۵۸۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

پنج ماه پیش ۱۸۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

پنج ماه پیش ۷۷۷ بازدید
۵:۱۳

برترین‌های باخ قطعه 1069

پنج ماه پیش ۹۶۳ بازدید
۴:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1062 (3)

پنج ماه پیش ۴۶۰ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

پنج ماه پیش ۸۸۶ بازدید
۱۱:۲۲

برترین‌های باخ قطعه 1091

پنج ماه پیش ۴۱۹ بازدید
۷:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1081

پنج ماه پیش ۹۰۴ بازدید
۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

پنج ماه پیش ۹۶۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

پنج ماه پیش ۱۰۶۱ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

پنج ماه پیش ۸۸۶ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

پنج ماه پیش ۷۷۷ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

پنج ماه پیش ۹۸۴ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

پنج ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

پنج ماه پیش ۱۰۶۱ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

پنج ماه پیش ۸۸۶ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

پنج ماه پیش ۹۶۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

پنج ماه پیش ۷۷۷ بازدید
۵:۱۳

برترین‌های باخ قطعه 1069

پنج ماه پیش ۹۶۳ بازدید
۴:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1062 (3)

پنج ماه پیش ۴۶۰ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

پنج ماه پیش ۸۸۶ بازدید
۱۱:۲۲

برترین‌های باخ قطعه 1091

پنج ماه پیش ۴۱۹ بازدید
۷:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1081

پنج ماه پیش ۹۰۴ بازدید
۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

پنج ماه پیش ۹۶۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی