دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

یازده ماه پیش ۱۱۴۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

یازده ماه پیش ۹۸۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

یازده ماه پیش ۸۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

یازده ماه پیش ۶۵۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

یازده ماه پیش ۶۲۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

یازده ماه پیش ۹۵۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

یازده ماه پیش ۱۰۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

یازده ماه پیش ۲۳۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

یازده ماه پیش ۸۹۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

یازده ماه پیش ۵۱۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

یازده ماه پیش ۱۰۸۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

یازده ماه پیش ۱۲۲۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

یازده ماه پیش ۴۰۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

یازده ماه پیش ۹۳۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

یازده ماه پیش ۴۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

یازده ماه پیش ۱۱۴۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

یازده ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

یازده ماه پیش ۸۶۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

یازده ماه پیش ۴۳۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

یازده ماه پیش ۹۲۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

یازده ماه پیش ۷۱۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۰۴۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

یازده ماه پیش ۴۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

یازده ماه پیش ۳۹۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

یازده ماه پیش ۵۰۷ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

یازده ماه پیش ۸۹۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یازده ماه پیش ۱۰۸۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یازده ماه پیش ۱۳۳۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

یازده ماه پیش ۶۸۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

یازده ماه پیش ۲۷۷ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یازده ماه پیش ۱۰۷۲ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یازده ماه پیش ۸۹۳ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یازده ماه پیش ۱۰۸۰ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یازده ماه پیش ۱۳۳۱ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یازده ماه پیش ۱۱۴۶ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یازده ماه پیش ۹۸۸ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۵:۴۲

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۰۴۵ بازدید
۴:۱۵

برترین‌های باخ قطعه 1085

یازده ماه پیش ۷۴۶ بازدید
۳:۸

برترین‌های باخ قطعه 1086

یازده ماه پیش ۱۰۰۸ بازدید
۱۳:۲۷

سمفونی موتسارت قطعه 43

یازده ماه پیش ۴۳۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یازده ماه پیش ۱۱۴۶ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یازده ماه پیش ۹۸۸ بازدید

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یازده ماه پیش ۱۱۴۶ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یازده ماه پیش ۹۸۸ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یازده ماه پیش ۱۰۷۲ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یازده ماه پیش ۸۹۳ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یازده ماه پیش ۱۰۸۰ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یازده ماه پیش ۱۳۳۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۵:۴۲

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۰۴۵ بازدید
۴:۱۵

برترین‌های باخ قطعه 1085

یازده ماه پیش ۷۴۶ بازدید
۳:۸

برترین‌های باخ قطعه 1086

یازده ماه پیش ۱۰۰۸ بازدید
۱۳:۲۷

سمفونی موتسارت قطعه 43

یازده ماه پیش ۴۳۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی