دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

یازده ماه پیش ۱۱۴۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

یازده ماه پیش ۹۸۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

یازده ماه پیش ۸۲۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

یازده ماه پیش ۶۴۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

یازده ماه پیش ۶۱۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

یازده ماه پیش ۹۵۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

یازده ماه پیش ۱۰۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

یازده ماه پیش ۲۳۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

یازده ماه پیش ۸۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

یازده ماه پیش ۵۰۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

یازده ماه پیش ۱۰۸۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

یازده ماه پیش ۱۲۱۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

یازده ماه پیش ۴۰۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

یازده ماه پیش ۹۳۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

یازده ماه پیش ۴۵۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

یازده ماه پیش ۱۱۳۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

یازده ماه پیش ۱۱۹۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

یازده ماه پیش ۸۵۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

یازده ماه پیش ۴۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

یازده ماه پیش ۹۱۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

یازده ماه پیش ۷۰۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۰۴۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

یازده ماه پیش ۴۵۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

یازده ماه پیش ۳۹۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

یازده ماه پیش ۵۰۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

یازده ماه پیش ۸۹۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یازده ماه پیش ۱۰۷۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یازده ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

یازده ماه پیش ۶۷۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

یازده ماه پیش ۲۷۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یازده ماه پیش ۱۰۶۹ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یازده ماه پیش ۸۹۳ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یازده ماه پیش ۱۰۷۵ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یازده ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یازده ماه پیش ۱۱۴۴ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یازده ماه پیش ۹۸۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1082

یازده ماه پیش ۱۰۲۶ بازدید
۵:۱۰

برترین‌های باخ قطعه 1063 قسمت 3

یازده ماه پیش ۶۲۸ بازدید
۱۰:۱۱

سمفونی موتسارت قطعه 19

یازده ماه پیش ۷۰۹ بازدید
۵:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1084

یازده ماه پیش ۳۳۱ بازدید
۵:۱۱

برترین‌های باخ قطعه 1072

یازده ماه پیش ۴۷۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یازده ماه پیش ۱۱۴۴ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یازده ماه پیش ۹۸۶ بازدید

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یازده ماه پیش ۱۰۶۹ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یازده ماه پیش ۸۹۳ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یازده ماه پیش ۱۰۷۵ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یازده ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یازده ماه پیش ۱۱۴۴ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یازده ماه پیش ۹۸۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1082

یازده ماه پیش ۱۰۲۶ بازدید
۵:۱۰

برترین‌های باخ قطعه 1063 قسمت 3

یازده ماه پیش ۶۲۸ بازدید
۱۰:۱۱

سمفونی موتسارت قطعه 19

یازده ماه پیش ۷۰۹ بازدید
۵:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1084

یازده ماه پیش ۳۳۱ بازدید
۵:۱۱

برترین‌های باخ قطعه 1072

یازده ماه پیش ۴۷۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی