دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «۴ تیر ۱۳۹۵» مربوط به کانال ویدیوهای کوتاه روز

اتفاقات كوچك را دست كم نگيريد

ویدیوهای کوتاه روز دو سال پیش ۶۸۱ بازدید

اين ويديوي زيبا نشان مي دهد اتفاقات كوچك مي توانند اتفاقات بزرگ را رقم بزنند، پس آنها را دست كم نگيريد