دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

نه ماه پیش ۱۱۹۳ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

نه ماه پیش ۱۶۸۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله

نه ماه پیش ۱۱۷۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به شیشه‌های ضد گلوله

نه ماه پیش ۷۷۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با شات‌گان

نه ماه پیش ۶۷۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

نه ماه پیش ۷۶۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله Slow motion Bullets - .44 magnum

نه ماه پیش ۱۲۲۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 46

نه ماه پیش ۶۰۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی در کوهستان

نه ماه پیش ۱۲۹۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شات‌گان (Shotgun)

نه ماه پیش ۵۳۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به فلز موشک‌های بالستیک

نه ماه پیش ۵۵۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی به ماکت

نه ماه پیش ۷۳۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی کابویی

نه ماه پیش ۶۵۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 45

نه ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با توپ جنگی

نه ماه پیش ۸۱۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 44

نه ماه پیش ۱۱۵۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی زیر آب

نه ماه پیش ۹۱۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با M16

نه ماه پیش ۱۳۵۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

نه ماه پیش ۷۲۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تفنگ‌ها چطور کار می‌کنند؟

نه ماه پیش ۵۷۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به قالب یخ

نه ماه پیش ۱۳۹۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: عبور فشنگ‌ها از اجسام

نه ماه پیش ۸۳۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

نه ماه پیش ۱۱۳۰ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

نه ماه پیش ۱۰۳۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

نه ماه پیش ۷۸۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

نه ماه پیش ۷۹۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

نه ماه پیش ۱۳۶۷ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

نه ماه پیش ۱۴۳۳ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

نه ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

فیلم‌های دور کند: تیراندازی با تپانچه‌های قدیمی

نه ماه پیش ۹۵۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

نه ماه پیش ۷۹۶ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

نه ماه پیش ۱۱۷۳ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۲:۷

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

نه ماه پیش ۷۲۰ بازدید
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

نه ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

نه ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

نه ماه پیش ۱۱۷۳ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

نه ماه پیش ۶۰۱ بازدید

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

نه ماه پیش ۷۹۶ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

نه ماه پیش ۱۱۷۳ بازدید
مشاهده همه

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۲:۷

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

نه ماه پیش ۷۲۰ بازدید
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

نه ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

نه ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی