دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

پنج ماه پیش ۹۸۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

پنج ماه پیش ۱۲۳۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۵۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به شیشه‌های ضد گلوله

پنج ماه پیش ۶۶۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با شات‌گان

پنج ماه پیش ۵۷۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

پنج ماه پیش ۶۵۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله Slow motion Bullets - .44 magnum

پنج ماه پیش ۱۱۵۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 46

پنج ماه پیش ۵۰۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی در کوهستان

پنج ماه پیش ۱۲۰۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شات‌گان (Shotgun)

پنج ماه پیش ۴۴۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به فلز موشک‌های بالستیک

پنج ماه پیش ۴۶۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی به ماکت

پنج ماه پیش ۶۶۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی کابویی

پنج ماه پیش ۵۵۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 45

پنج ماه پیش ۱۱۱۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با توپ جنگی

پنج ماه پیش ۶۳۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 44

پنج ماه پیش ۱۰۹۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی زیر آب

پنج ماه پیش ۸۳۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با M16

پنج ماه پیش ۱۲۸۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

پنج ماه پیش ۶۴۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تفنگ‌ها چطور کار می‌کنند؟

پنج ماه پیش ۴۹۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به قالب یخ

پنج ماه پیش ۱۳۱۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: عبور فشنگ‌ها از اجسام

پنج ماه پیش ۷۵۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

پنج ماه پیش ۹۳۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

پنج ماه پیش ۹۷۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

پنج ماه پیش ۷۱۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۲۹ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

پنج ماه پیش ۱۳۰۵ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

پنج ماه پیش ۱۳۳۹ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

پنج ماه پیش ۱۲۶۳ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

فیلم‌های دور کند: تیراندازی با تپانچه‌های قدیمی

پنج ماه پیش ۸۷۴ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

پنج ماه پیش ۴۷۰ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۲۹ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۵۸ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

پنج ماه پیش ۱۲۶۳ بازدید
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

پنج ماه پیش ۱۱۱۲ بازدید
۶:۴۰

فیلم‌های دور کند: انفجار

پنج ماه پیش ۹۷۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۵۸ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

پنج ماه پیش ۵۰۰ بازدید

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

پنج ماه پیش ۴۷۰ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۵۸ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۲۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

پنج ماه پیش ۱۲۶۳ بازدید
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

پنج ماه پیش ۱۱۱۲ بازدید
۶:۴۰

فیلم‌های دور کند: انفجار

پنج ماه پیش ۹۷۵ بازدید