دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

شش ماه پیش ۱۰۷۰ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

شش ماه پیش ۱۳۷۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله

شش ماه پیش ۱۰۸۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به شیشه‌های ضد گلوله

شش ماه پیش ۶۹۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با شات‌گان

شش ماه پیش ۵۹۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

شش ماه پیش ۶۸۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله Slow motion Bullets - .44 magnum

شش ماه پیش ۱۱۷۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 46

شش ماه پیش ۵۲۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی در کوهستان

شش ماه پیش ۱۲۲۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شات‌گان (Shotgun)

شش ماه پیش ۴۵۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به فلز موشک‌های بالستیک

شش ماه پیش ۴۸۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی به ماکت

شش ماه پیش ۶۷۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی کابویی

شش ماه پیش ۵۸۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 45

شش ماه پیش ۱۱۴۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با توپ جنگی

شش ماه پیش ۷۴۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 44

شش ماه پیش ۱۱۱۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی زیر آب

شش ماه پیش ۸۵۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با M16

شش ماه پیش ۱۳۰۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

شش ماه پیش ۶۶۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تفنگ‌ها چطور کار می‌کنند؟

شش ماه پیش ۵۲۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به قالب یخ

شش ماه پیش ۱۳۴۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: عبور فشنگ‌ها از اجسام

شش ماه پیش ۷۷۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

شش ماه پیش ۱۰۸۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

شش ماه پیش ۹۹۷ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

شش ماه پیش ۷۳۹ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

شش ماه پیش ۷۵۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

شش ماه پیش ۱۳۲۳ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

شش ماه پیش ۱۳۶۷ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

شش ماه پیش ۱۲۸۱ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

فیلم‌های دور کند: تیراندازی با تپانچه‌های قدیمی

شش ماه پیش ۸۹۶ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

شش ماه پیش ۷۵۴ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

شش ماه پیش ۱۰۸۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۶:۴۰

فیلم‌های دور کند: انفجار

شش ماه پیش ۹۹۰ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

شش ماه پیش ۱۰۸۶ بازدید
۰:۶:۰

فیلم‌های دور کند: مایعات

شش ماه پیش ۸۱۴ بازدید
۸:۸

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

شش ماه پیش ۱۲۵۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

شش ماه پیش ۱۰۸۶ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

شش ماه پیش ۵۲۶ بازدید

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

شش ماه پیش ۷۵۴ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

شش ماه پیش ۱۰۸۶ بازدید
مشاهده همه

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۶:۴۰

فیلم‌های دور کند: انفجار

شش ماه پیش ۹۹۰ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

شش ماه پیش ۱۰۸۶ بازدید
۰:۶:۰

فیلم‌های دور کند: مایعات

شش ماه پیش ۸۱۴ بازدید
۸:۸

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

شش ماه پیش ۱۲۵۸ بازدید