دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

هفت ماه پیش ۱۱۲۸ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

هفت ماه پیش ۱۴۴۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله

هفت ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به شیشه‌های ضد گلوله

هفت ماه پیش ۷۲۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با شات‌گان

هفت ماه پیش ۶۲۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

هفت ماه پیش ۷۱۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله Slow motion Bullets - .44 magnum

هفت ماه پیش ۱۱۹۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 46

هفت ماه پیش ۵۵۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی در کوهستان

هفت ماه پیش ۱۲۴۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شات‌گان (Shotgun)

هفت ماه پیش ۴۸۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به فلز موشک‌های بالستیک

هفت ماه پیش ۵۱۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی به ماکت

هفت ماه پیش ۷۰۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی کابویی

هفت ماه پیش ۶۱۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 45

هفت ماه پیش ۱۱۶۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با توپ جنگی

هفت ماه پیش ۷۶۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 44

هفت ماه پیش ۱۱۲۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی زیر آب

هفت ماه پیش ۸۷۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با M16

هفت ماه پیش ۱۳۲۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

هفت ماه پیش ۶۸۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تفنگ‌ها چطور کار می‌کنند؟

هفت ماه پیش ۵۳۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به قالب یخ

هفت ماه پیش ۱۳۶۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: عبور فشنگ‌ها از اجسام

هفت ماه پیش ۷۹۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

هفت ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

هفت ماه پیش ۱۰۱۱ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

هفت ماه پیش ۷۵۱ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

هفت ماه پیش ۷۶۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

هفت ماه پیش ۱۳۳۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

هفت ماه پیش ۱۳۹۲ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

هفت ماه پیش ۱۲۹۳ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

فیلم‌های دور کند: تیراندازی با تپانچه‌های قدیمی

هفت ماه پیش ۹۱۸ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

هفت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

هفت ماه پیش ۷۶۶ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

هفت ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۲:۱۷

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

هفت ماه پیش ۱۳۹۲ بازدید
۸:۸

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

هفت ماه پیش ۱۲۷۴ بازدید
۰:۶:۰

فیلم‌های دور کند: مایعات

هفت ماه پیش ۸۳۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

هفت ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

هفت ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

هفت ماه پیش ۵۵۲ بازدید

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

هفت ماه پیش ۷۶۶ بازدید
مشاهده همه

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

هفت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

هفت ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۲:۱۷

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

هفت ماه پیش ۱۳۹۲ بازدید
۸:۸

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

هفت ماه پیش ۱۲۷۴ بازدید
۰:۶:۰

فیلم‌های دور کند: مایعات

هفت ماه پیش ۸۳۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

هفت ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی