دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

پنج ماه پیش ۹۸۰ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

پنج ماه پیش ۱۲۳۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۵۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به شیشه‌های ضد گلوله

پنج ماه پیش ۶۶۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با شات‌گان

پنج ماه پیش ۵۷۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

پنج ماه پیش ۶۵۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله Slow motion Bullets - .44 magnum

پنج ماه پیش ۱۱۵۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 46

پنج ماه پیش ۴۹۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی در کوهستان

پنج ماه پیش ۱۲۰۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شات‌گان (Shotgun)

پنج ماه پیش ۴۳۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به فلز موشک‌های بالستیک

پنج ماه پیش ۴۵۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی به ماکت

پنج ماه پیش ۶۵۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی کابویی

پنج ماه پیش ۵۵۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 45

پنج ماه پیش ۱۱۱۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با توپ جنگی

پنج ماه پیش ۶۳۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 44

پنج ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی زیر آب

پنج ماه پیش ۸۳۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با M16

پنج ماه پیش ۱۲۸۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

پنج ماه پیش ۶۴۳ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تفنگ‌ها چطور کار می‌کنند؟

پنج ماه پیش ۴۹۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به قالب یخ

پنج ماه پیش ۱۳۱۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: عبور فشنگ‌ها از اجسام

پنج ماه پیش ۷۵۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

پنج ماه پیش ۹۳۵ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

پنج ماه پیش ۹۷۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

پنج ماه پیش ۷۱۷ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۲۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

پنج ماه پیش ۱۳۰۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

پنج ماه پیش ۱۳۳۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

پنج ماه پیش ۱۲۶۰ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

فیلم‌های دور کند: تیراندازی با تپانچه‌های قدیمی

پنج ماه پیش ۸۷۳ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

پنج ماه پیش ۴۶۸ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۲۸ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۵۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

پنج ماه پیش ۴۹۹ بازدید
۴:۱۶

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

پنج ماه پیش ۴۶۰ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۲۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۵۶ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

پنج ماه پیش ۴۹۹ بازدید

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۲۸ بازدید
مشاهده همه

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

پنج ماه پیش ۴۶۸ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۵۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

پنج ماه پیش ۴۹۹ بازدید
۴:۱۶

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

پنج ماه پیش ۴۶۰ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۲۸ بازدید