دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

یازده ماه پیش ۱۲۲۱ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

یازده ماه پیش ۱۷۸۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به شیشه‌های ضد گلوله

یازده ماه پیش ۷۹۲ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با شات‌گان

یازده ماه پیش ۶۹۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

یازده ماه پیش ۷۸۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله Slow motion Bullets - .44 magnum

یازده ماه پیش ۱۲۴۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 46

یازده ماه پیش ۶۲۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی در کوهستان

یازده ماه پیش ۱۳۱۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شات‌گان (Shotgun)

یازده ماه پیش ۵۴۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به فلز موشک‌های بالستیک

یازده ماه پیش ۵۷۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی به ماکت

یازده ماه پیش ۷۴۹ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی کابویی

یازده ماه پیش ۶۷۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 45

یازده ماه پیش ۱۲۱۴ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک با توپ جنگی

یازده ماه پیش ۸۲۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: قسمت 44

یازده ماه پیش ۱۱۵۸ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی زیر آب

یازده ماه پیش ۹۲۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تیراندازی با M16

یازده ماه پیش ۱۳۷۶ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

یازده ماه پیش ۷۳۷ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: تفنگ‌ها چطور کار می‌کنند؟

یازده ماه پیش ۵۹۱ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: شلیک به قالب یخ

یازده ماه پیش ۱۴۰۵ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دور آهسته گلوله: عبور فشنگ‌ها از اجسام

یازده ماه پیش ۸۵۰ بازدید

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

یازده ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

یازده ماه پیش ۱۰۴۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

یازده ماه پیش ۸۰۱ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

یازده ماه پیش ۸۰۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

یازده ماه پیش ۱۳۸۱ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

یازده ماه پیش ۱۴۶۰ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

یازده ماه پیش ۱۳۳۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

فیلم‌های دور کند: تیراندازی با تپانچه‌های قدیمی

یازده ماه پیش ۹۶۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

۱:۱۵

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

یازده ماه پیش ۱۲۲۱ بازدید
۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۴:۴۰

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

یازده ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یازده ماه پیش ۸۰۴ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۹:۵۷

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

یازده ماه پیش ۱۷۸۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۵:۴۳

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

یازده ماه پیش ۶۶۶ بازدید
۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
۳:۴۳

دور آهسته گلوله: تیراندازی با M16

یازده ماه پیش ۱۳۷۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۱:۱۵

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

یازده ماه پیش ۱۲۲۱ بازدید
۹:۵۷

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

یازده ماه پیش ۱۷۸۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید
۲:۴۱

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

یازده ماه پیش ۷۸۴ بازدید
۱:۴۴

دور آهسته گلوله Slow motion Bullets - .44 magnum

یازده ماه پیش ۱۲۴۷ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

یازده ماه پیش ۶۲۷ بازدید

دور آهفته موسیقی

۴:۴۰

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

یازده ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یازده ماه پیش ۸۰۴ بازدید
مشاهده همه

دور آهسته شیمی

۱:۱۵

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

یازده ماه پیش ۱۲۲۱ بازدید
۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۹:۵۷

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

یازده ماه پیش ۱۷۸۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۵:۴۳

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

یازده ماه پیش ۶۶۶ بازدید
۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
۳:۴۳

دور آهسته گلوله: تیراندازی با M16

یازده ماه پیش ۱۳۷۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی