دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

یک سال پیش ۶۴۶ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: ترکیب مواد رنگی شیمیایی

یک سال پیش ۱۳۴۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: پرتاب کننده شعله آبی

یک سال پیش ۷۰۳ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: مایعات

یک سال پیش ۹۴۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایش مواد شیمیایی

یک سال پیش ۱۲۸۶ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

یک سال پیش ۱۳۸۱ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

یک سال پیش ۷۳۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: روبیدیوم در آب

یک سال پیش ۶۳۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایشات شیمی (تغییر رنگ آب)

یک سال پیش ۶۹۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: انفجار هیدروژن

یک سال پیش ۵۵۰ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

یک سال پیش ۷۵۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: انفجار

یک سال پیش ۱۱۵۹ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یک سال پیش ۸۷۰ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یک سال پیش ۱۳۰۷ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

یک سال پیش ۱۳۰۵ بازدید
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

یک سال پیش ۱۴۳۰ بازدید
۲:۷

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

یک سال پیش ۸۳۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یک سال پیش ۱۳۰۷ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

یک سال پیش ۷۳۵ بازدید

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یک سال پیش ۱۳۰۷ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یک سال پیش ۸۷۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

یک سال پیش ۱۳۰۵ بازدید
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

یک سال پیش ۱۴۳۰ بازدید
۲:۷

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

یک سال پیش ۸۳۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی