دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

ده ماه پیش ۵۷۰ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: ترکیب مواد رنگی شیمیایی

ده ماه پیش ۱۲۵۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: پرتاب کننده شعله آبی

ده ماه پیش ۶۳۸ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: مایعات

ده ماه پیش ۸۸۵ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایش مواد شیمیایی

ده ماه پیش ۱۱۸۵ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

ده ماه پیش ۱۳۲۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

ده ماه پیش ۶۷۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: روبیدیوم در آب

ده ماه پیش ۵۴۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایشات شیمی (تغییر رنگ آب)

ده ماه پیش ۶۲۹ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: انفجار هیدروژن

ده ماه پیش ۴۶۹ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

ده ماه پیش ۶۶۴ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: انفجار

ده ماه پیش ۱۰۷۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

ده ماه پیش ۸۰۹ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

ده ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

ده ماه پیش ۱۳۳۸ بازدید
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

ده ماه پیش ۱۲۱۷ بازدید
۶:۴۰

فیلم‌های دور کند: انفجار

ده ماه پیش ۱۰۷۲ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

ده ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

ده ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

ده ماه پیش ۶۳۲ بازدید

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

ده ماه پیش ۸۰۹ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

ده ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

ده ماه پیش ۱۳۳۸ بازدید
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

ده ماه پیش ۱۲۱۷ بازدید
۶:۴۰

فیلم‌های دور کند: انفجار

ده ماه پیش ۱۰۷۲ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

ده ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید