دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

پنج ماه پیش ۴۷۰ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: ترکیب مواد رنگی شیمیایی

پنج ماه پیش ۱۱۶۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: پرتاب کننده شعله آبی

پنج ماه پیش ۵۵۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: مایعات

پنج ماه پیش ۷۹۹ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایش مواد شیمیایی

پنج ماه پیش ۱۰۸۸ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

پنج ماه پیش ۱۲۳۴ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

پنج ماه پیش ۵۸۰ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: روبیدیوم در آب

پنج ماه پیش ۴۳۸ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایشات شیمی (تغییر رنگ آب)

پنج ماه پیش ۵۳۴ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: انفجار هیدروژن

پنج ماه پیش ۳۵۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

پنج ماه پیش ۴۶۱ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: انفجار

پنج ماه پیش ۹۷۶ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

پنج ماه پیش ۴۷۰ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۳۰ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۶۰ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۶۰ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

پنج ماه پیش ۵۰۱ بازدید

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

پنج ماه پیش ۴۷۰ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

پنج ماه پیش ۷۳۰ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

پنج ماه پیش ۱۰۶۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۲:۷

دور آهسته گلوله: فشنگ‌ها

پنج ماه پیش ۶۴۶ بازدید