دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

یک سال پیش ۶۰۶ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: ترکیب مواد رنگی شیمیایی

یک سال پیش ۱۲۸۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: پرتاب کننده شعله آبی

یک سال پیش ۶۶۸ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: مایعات

یک سال پیش ۹۰۹ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایش مواد شیمیایی

یک سال پیش ۱۲۳۷ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

یک سال پیش ۱۳۵۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

یک سال پیش ۷۰۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: روبیدیوم در آب

یک سال پیش ۵۷۶ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایشات شیمی (تغییر رنگ آب)

یک سال پیش ۶۵۵ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: انفجار هیدروژن

یک سال پیش ۵۰۶ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

یک سال پیش ۷۰۴ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: انفجار

یک سال پیش ۱۱۰۱ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یک سال پیش ۸۳۶ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یک سال پیش ۱۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

یک سال پیش ۱۳۸۲ بازدید
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

یک سال پیش ۱۲۵۱ بازدید
۶:۴۰

فیلم‌های دور کند: انفجار

یک سال پیش ۱۱۰۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یک سال پیش ۱۲۵۴ بازدید
۰:۶:۰

فیلم‌های دور کند: مایعات

یک سال پیش ۹۰۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یک سال پیش ۱۲۵۴ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

یک سال پیش ۶۶۹ بازدید

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یک سال پیش ۸۳۶ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یک سال پیش ۱۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

دور آهسته شیمی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۱:۲۴

موسیقی در دور کند: طبل درامز

یک سال پیش ۱۳۸۲ بازدید
۱:۲۲

دور آهسته گلوله: قسمت 45

یک سال پیش ۱۲۵۱ بازدید
۶:۴۰

فیلم‌های دور کند: انفجار

یک سال پیش ۱۱۰۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یک سال پیش ۱۲۵۴ بازدید
۰:۶:۰

فیلم‌های دور کند: مایعات

یک سال پیش ۹۰۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی