دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

هشت ماه پیش ۵۳۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: ترکیب مواد رنگی شیمیایی

هشت ماه پیش ۱۲۱۹ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: پرتاب کننده شعله آبی

هشت ماه پیش ۶۰۴ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: مایعات

هشت ماه پیش ۸۴۱ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایش مواد شیمیایی

هشت ماه پیش ۱۱۴۵ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: منیزیم در آب

هشت ماه پیش ۱۲۹۰ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

هشت ماه پیش ۶۳۲ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: روبیدیوم در آب

هشت ماه پیش ۵۰۱ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: آزمایشات شیمی (تغییر رنگ آب)

هشت ماه پیش ۵۹۴ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم های دور کند: انفجار هیدروژن

هشت ماه پیش ۴۱۶ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

هشت ماه پیش ۶۱۵ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

فیلم‌های دور کند: انفجار

هشت ماه پیش ۱۰۳۵ بازدید

فیلم های آهسته و دور کند را اینجا میبینیم

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

هشت ماه پیش ۵۳۲ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

هشت ماه پیش ۷۸۱ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

هشت ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۴:۱۶

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

هشت ماه پیش ۶۱۵ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

هشت ماه پیش ۷۸۱ بازدید
۵:۴۳

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

هشت ماه پیش ۶۳۲ بازدید
۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

هشت ماه پیش ۵۳۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

هشت ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

هشت ماه پیش ۵۷۸ بازدید

دور آهفته موسیقی

۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

هشت ماه پیش ۷۸۱ بازدید
مشاهده همه

دور آهسته شیمی

۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

هشت ماه پیش ۵۳۲ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۴:۲۶

دور آهسته گلوله

هشت ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۴:۱۶

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

هشت ماه پیش ۶۱۵ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

هشت ماه پیش ۷۸۱ بازدید
۵:۴۳

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

هشت ماه پیش ۶۳۲ بازدید
۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

هشت ماه پیش ۵۳۲ بازدید