دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دور آهسته شیمی

۱:۱۵

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

یازده ماه پیش ۱۲۲۱ بازدید
۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

دور آهفته موسیقی

۴:۴۰

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

یازده ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یازده ماه پیش ۸۰۴ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۹:۵۷

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

یازده ماه پیش ۱۷۸۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

دور آهسته یا Slow Motion نمایشی از یک ویدیو با زمانی کندتر از زمان معمول آن است. معمولا نمایشی که به‌صورت طبیعی پخش می‌شود دارای جزییاتی است که از چشم انسان دور می‌ماند، تماشای دور آهسته ویدیو به انسان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از پدیده مورد نظر بدست آورد. در عصر مدرن و با گسترش تکنولوژی و نرم افزارهایی که امکان تهیه فیلم‌های دور آهسته را فراهم می‌کنند هرکس میتواند از هر پدیده‌ای ویدیویی با افکت دور آهسته تهیه کند. نمونه‌ای از کاربرد فیلم‌های دور آهسته را میتوان در تخریب یک پدیده عنوان کرد، برای مثال چگونگی تخریب یک آیفون با شلیک گلوله یا تست مقاومت ضربه‌پذیری یک گوشی و یا نابود کردن یک ساختمان به‌وسیله مواد منفجره بخشی از عناوینی هستند که می‌توانند در بحث ویدیو با افکت دور آهسته مطرح شوند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای افکت دور آهسته را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با دنبال کردن آن به آرشیو عظیم و رایگان ویدیوهای باکیفیت در این حوزه دسترسی داشته باشید.


پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۵:۴۳

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

یازده ماه پیش ۶۶۶ بازدید
۵:۳۴

فیلم های دور کند: انفجار هیدروژن

یازده ماه پیش ۴۶۴ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یازده ماه پیش ۸۰۴ بازدید
۴:۱۶

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

یازده ماه پیش ۶۵۸ بازدید
۲:۴۱

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

یازده ماه پیش ۷۸۴ بازدید
۴:۶

دور آهسته گلوله: شلیک با توپ جنگی

یازده ماه پیش ۸۲۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال دور آهسته
۱:۱۵

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

یازده ماه پیش ۱۲۲۱ بازدید
۹:۵۷

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

یازده ماه پیش ۱۷۸۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید
۲:۴۱

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

یازده ماه پیش ۷۸۴ بازدید
۱:۴۴

دور آهسته گلوله Slow motion Bullets - .44 magnum

یازده ماه پیش ۱۲۴۷ بازدید
۴:۴۸

دور آهسته گلوله: قسمت 46

یازده ماه پیش ۶۲۷ بازدید

دور آهفته موسیقی

۴:۴۰

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

یازده ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یازده ماه پیش ۸۰۴ بازدید
مشاهده همه

گلوله دور آهسته

۹:۵۷

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

یازده ماه پیش ۱۷۸۱ بازدید
۴:۲۶

دور آهسته گلوله

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

دور آهسته شیمی

۱:۱۵

فیلم‌های دور کند: آب‌شدن یخ در آب

یازده ماه پیش ۱۲۲۱ بازدید
۴:۳۹

پشت صحنه تهیه فیلم‌ها دور کند

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال دور آهسته
۵:۴۳

فیلم‌های دور کند: سدیم و آب

یازده ماه پیش ۶۶۶ بازدید
۵:۳۴

فیلم های دور کند: انفجار هیدروژن

یازده ماه پیش ۴۶۴ بازدید
۳:۱۶

موسیقی در دور کند: گیتار

یازده ماه پیش ۸۰۴ بازدید
۴:۱۶

فیلم‌های دور کند: سزیم در آب

یازده ماه پیش ۶۵۸ بازدید
۲:۴۱

دور آهسته گلوله: شلیک به تلوزیون

یازده ماه پیش ۷۸۴ بازدید
۴:۶

دور آهسته گلوله: شلیک با توپ جنگی

یازده ماه پیش ۸۲۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی