دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «سینگولاریتی» مربوط به کانال آینده تکنولوژی

آینده‌نگری گفتگو درباره سینگولاریتی

آینده تکنولوژی دو سال پیش ۹۹۸ بازدید

آیا جامعه از سینگولاریتی استقبال می‌کند؟ به آن خوش آمد می‌گوید و در جهت گسترش آن تلاش می‌کند؟ رفتار جامعه و دیگر انسانها نسبت به وجود هوشی ...