دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

تینگا تینگا بر گرفته از موسیقی محلی آفریقا و کارتونی سرگرم کننده برای کودکان ۳ تا ۶ سال است.


پیشنهادی

در کانال تینگا تینگا
۱:۳۹

تینگا تینگا - Tinga Tinga Tales - Why Tickbird sit...

دوازده ماه پیش ۲۹۹ بازدید
۱:۱۴

تینگا تینگا - Tinga Tinga Tales - Why Elephant Has...

دوازده ماه پیش ۳۴۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال تینگا تینگا
۱۱:۳۴

تینگا تینگا - TingaTinga Tales_Why Lion Roars

دوازده ماه پیش ۳۵۱ بازدید

پیشنهادی

در کانال تینگا تینگا
۱:۳۹

تینگا تینگا - Tinga Tinga Tales - Why Tickbird sit...

دوازده ماه پیش ۲۹۹ بازدید
۱:۱۴

تینگا تینگا - Tinga Tinga Tales - Why Elephant Has...

دوازده ماه پیش ۳۴۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی