دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

تینگا تینگا بر گرفته از موسیقی محلی آفریقا و کارتونی سرگرم کننده برای کودکان ۳ تا ۶ سال است.


پیشنهادی

در کانال تینگا تینگا
۱۱:۳۱

تینگا تینگا - Tinga Tinga Tales_Why Whale spouts

یازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید
۱۱:۳۴

تینگا تینگا - TingaTinga Tales_Why Lion Roars

یازده ماه پیش ۳۳۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال تینگا تینگا
۱۱:۳۴

تینگا تینگا - TingaTinga Tales_Why Lion Roars

یازده ماه پیش ۳۳۷ بازدید

پیشنهادی

در کانال تینگا تینگا
۱۱:۳۱

تینگا تینگا - Tinga Tinga Tales_Why Whale spouts

یازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید
۱۱:۳۴

تینگا تینگا - TingaTinga Tales_Why Lion Roars

یازده ماه پیش ۳۳۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی