دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آزمایشات علمی کفی

چهار هفته پیش ۲۳ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهایی برای آسان تر شدن کارها

چهار هفته پیش ۲۲ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساخت جعبه‌های کادو

چهار هفته پیش ۱۲ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

سه روش جالب برای گره زدن کراوات مثل یک حرفه ای

چهار هفته پیش ۱۵ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساخت لوازم تزیینی درخت کریسمس

چهار هفته پیش ۱۳ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهای ساده روزانه

چهار هفته پیش ۱۸ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

روشی برای تغییر رنگ گلهای تازه

چهار هفته پیش ۲۵ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

درست کردن دفترچه یادداشت‌های روزانه خانوادگی

چهار هفته پیش ۲۸ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساختن ستاره های تزیینی با کیف خرید

چهار هفته پیش ۳۵ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساختن فرشته های کاغذی

چهار هفته پیش ۱۹ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

کاربردهای خلاقانه گیره کاغذ

چهار هفته پیش ۱۹ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

روشهایی جالب برای نجات دادن لباس‌های مورد علاقه‌تا...

چهار هفته پیش ۲۹ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

آزمایشات علمی شگفت‌انگیز و ساده

چهار هفته پیش ۲۲ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهایی برای فریز کردن خوراکیها

چهار هفته پیش ۱۰ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

19 اسنک ساده برای تنبلها

چهار هفته پیش ۲۷ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

5 علامت کمبود آب بدن

یک ماه پیش ۳۸ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

با ورزش کردن سی دقیقه در روز چه اتفاقی در بدنتان خ...

یک ماه پیش ۴۵ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

اگر بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب با معده خالی...

یک ماه پیش ۵۲ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

این 7 عادت صبحگاهی زندگی‌تان را تغییر می‌دهند

یک ماه پیش ۴۹ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

بهتر است بعد از ورزش چه بخورید

یک ماه پیش ۳۱ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

8 عادت بد آسیب رسان به دندان

یک ماه پیش ۳۷ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

5 غذایی که باعث پیری زودرس میشوند

یک ماه پیش ۴۸ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

چطور در 50 سالگی جوان‌تر به نظر برسید

یک ماه پیش ۳۹ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

عکس‌العمل بدنتان وقتی قبل از خواب گوشی‌تان را چک م...

یک ماه پیش ۲۸ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

اگر سی روز فقط آب بخورید چه اتفاقی در بدنتان خواهد...

یک ماه پیش ۲۳ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

با خوردن بیش از حد غذاهای آماده و فست و فود چه اتف...

یک ماه پیش ۳۸ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

چطور گره بزرگ برای کراوات بزنین

یک ماه پیش ۲۵ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

6 نکته مهم برای دامادها

یک ماه پیش ۱۵ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

7 ترفند درمورد لباسها

یک ماه پیش ۲۱ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

3 نکته برای خرید زیرپوش

یک ماه پیش ۴۲ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

یازده ماه پیش ۱۲۳۶ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

یازده ماه پیش ۸۵۰ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

یازده ماه پیش ۸۰۰ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

یازده ماه پیش ۵۳۵ بازدید
مشاهده همه

گره زدن روبان

۶:۵۶

آموزش ساخت روبان و پاپیون (زرشکی)

یازده ماه پیش ۱۴۰۱ بازدید
۸:۵۸

آموزش ساخت روبان و پاپیون (صورتی)

یازده ماه پیش ۸۹۶ بازدید
۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

یازده ماه پیش ۱۲۳۰ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

یازده ماه پیش ۱۲۴۸ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

یازده ماه پیش ۳۹۹ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یازده ماه پیش ۱۱۵۰ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

یازده ماه پیش ۴۴۶ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

یازده ماه پیش ۲۴۰۸ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

۴۶

آزمایشات علمی کفی

چهار هفته پیش ۲۳ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

چهار هفته پیش ۱۲ بازدید
مشاهده همه

نکات مهمی برای آقایان

۴۲

6 نکته مهم برای دامادها

یک ماه پیش ۱۵ بازدید
۱:۲۵

7 ترفند درمورد لباسها

یک ماه پیش ۲۱ بازدید
۱:۲

3 نکته برای خرید زیرپوش

یک ماه پیش ۴۲ بازدید
مشاهده همه

نکات سلامتی

۱:۵۵

5 علامت کمبود آب بدن

یک ماه پیش ۳۸ بازدید
مشاهده همه

نکات روانشناسی

مشاهده همه

درباره کانال

این کانال سعی دارد نکات آموزنده برای زندگی ساده تر را به شما بیاموزد


پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۴:۱۹

ساخت هواپیما کاغذی (17)

یازده ماه پیش ۱۲۶۴ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

یازده ماه پیش ۱۲۴۸ بازدید
۸:۵۸

آموزش ساخت روبان و پاپیون (صورتی)

یازده ماه پیش ۸۹۶ بازدید
۵:۵

آموزش آموزش بستن بند کفش (16)

یازده ماه پیش ۸۴۹ بازدید
۶:۵۰

آموزش آموزش بستن بند کفش (2)

یازده ماه پیش ۷۹۳ بازدید
۲:۳۸

آموزش بستن بند کفش (44)

یازده ماه پیش ۷۶۹ بازدید
۷:۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (8)

یازده ماه پیش ۶۳۹ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

یازده ماه پیش ۵۳۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۴۶

آزمایشات علمی کفی

چهار هفته پیش ۲۳ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

چهار هفته پیش ۱۲ بازدید
۰:۱:۰

ساخت لوازم تزیینی درخت کریسمس

چهار هفته پیش ۱۳ بازدید
۴۹

ترفندهای ساده روزانه

چهار هفته پیش ۱۸ بازدید
۵۹

روشی برای تغییر رنگ گلهای تازه

چهار هفته پیش ۲۵ بازدید

حقه های جالب و کاربردی

۴۶

آزمایشات علمی کفی

چهار هفته پیش ۲۳ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

چهار هفته پیش ۱۲ بازدید
مشاهده همه

گره زدن روبان

۶:۵۶

آموزش ساخت روبان و پاپیون (زرشکی)

یازده ماه پیش ۱۴۰۱ بازدید
۸:۵۸

آموزش ساخت روبان و پاپیون (صورتی)

یازده ماه پیش ۸۹۶ بازدید
۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

یازده ماه پیش ۱۲۳۰ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

یازده ماه پیش ۱۲۴۸ بازدید
مشاهده همه

نکات مهمی برای آقایان

۴۲

6 نکته مهم برای دامادها

یک ماه پیش ۱۵ بازدید
۱:۲۵

7 ترفند درمورد لباسها

یک ماه پیش ۲۱ بازدید
۱:۲

3 نکته برای خرید زیرپوش

یک ماه پیش ۴۲ بازدید
مشاهده همه

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

یازده ماه پیش ۱۲۳۶ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

یازده ماه پیش ۸۵۰ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

یازده ماه پیش ۸۰۰ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

یازده ماه پیش ۵۳۵ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

یازده ماه پیش ۳۹۹ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یازده ماه پیش ۱۱۵۰ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

یازده ماه پیش ۴۴۶ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

یازده ماه پیش ۲۴۰۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۴:۱۹

ساخت هواپیما کاغذی (17)

یازده ماه پیش ۱۲۶۴ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

یازده ماه پیش ۱۲۴۸ بازدید
۸:۵۸

آموزش ساخت روبان و پاپیون (صورتی)

یازده ماه پیش ۸۹۶ بازدید
۵:۵

آموزش آموزش بستن بند کفش (16)

یازده ماه پیش ۸۴۹ بازدید
۶:۵۰

آموزش آموزش بستن بند کفش (2)

یازده ماه پیش ۷۹۳ بازدید
۲:۳۸

آموزش بستن بند کفش (44)

یازده ماه پیش ۷۶۹ بازدید
۷:۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (8)

یازده ماه پیش ۶۳۹ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

یازده ماه پیش ۵۳۵ بازدید