دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آزمایشات علمی کفی

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهایی برای آسان تر شدن کارها

هفت ماه پیش ۷۸ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساخت جعبه‌های کادو

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

سه روش جالب برای گره زدن کراوات مثل یک حرفه ای

هفت ماه پیش ۵۳ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساخت لوازم تزیینی درخت کریسمس

هفت ماه پیش ۸۴ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهای ساده روزانه

هفت ماه پیش ۶۷ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

روشی برای تغییر رنگ گلهای تازه

هفت ماه پیش ۶۴ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

درست کردن دفترچه یادداشت‌های روزانه خانوادگی

هفت ماه پیش ۷۰ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساختن ستاره های تزیینی با کیف خرید

هفت ماه پیش ۸۸ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساختن فرشته های کاغذی

هفت ماه پیش ۵۴ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

کاربردهای خلاقانه گیره کاغذ

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

روشهایی جالب برای نجات دادن لباس‌های مورد علاقه‌تا...

هفت ماه پیش ۴۴ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

آزمایشات علمی شگفت‌انگیز و ساده

هفت ماه پیش ۳۷ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهایی برای فریز کردن خوراکیها

هفت ماه پیش ۳۷ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

19 اسنک ساده برای تنبلها

هفت ماه پیش ۵۵ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

5 علامت کمبود آب بدن

هفت ماه پیش ۸۷ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

با ورزش کردن سی دقیقه در روز چه اتفاقی در بدنتان خ...

هفت ماه پیش ۹۸ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

اگر بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب با معده خالی...

هفت ماه پیش ۱۱۵ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

این 7 عادت صبحگاهی زندگی‌تان را تغییر می‌دهند

هفت ماه پیش ۱۰۰ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

بهتر است بعد از ورزش چه بخورید

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

8 عادت بد آسیب رسان به دندان

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

5 غذایی که باعث پیری زودرس میشوند

هفت ماه پیش ۶۷ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

چطور در 50 سالگی جوان‌تر به نظر برسید

هفت ماه پیش ۸۲ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

عکس‌العمل بدنتان وقتی قبل از خواب گوشی‌تان را چک م...

هفت ماه پیش ۶۲ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

اگر سی روز فقط آب بخورید چه اتفاقی در بدنتان خواهد...

هفت ماه پیش ۶۶ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

با خوردن بیش از حد غذاهای آماده و فست و فود چه اتف...

هفت ماه پیش ۸۲ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

چطور گره بزرگ برای کراوات بزنین

هفت ماه پیش ۹۶ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

6 نکته مهم برای دامادها

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

7 ترفند درمورد لباسها

هفت ماه پیش ۷۸ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

3 نکته برای خرید زیرپوش

هفت ماه پیش ۷۹ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

یک سال پیش ۱۳۱۹ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

یک سال پیش ۹۵۹ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

یک سال پیش ۹۲۲ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

یک سال پیش ۶۰۱ بازدید
مشاهده همه

گره زدن روبان

۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

یک سال پیش ۱۴۰۲ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

یک سال پیش ۴۷۸ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یک سال پیش ۱۲۲۱ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

یک سال پیش ۵۲۶ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

یک سال پیش ۳۰۸۶ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

۴۶

آزمایشات علمی کفی

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید
مشاهده همه

نکات مهمی برای آقایان

۴۲

6 نکته مهم برای دامادها

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید
۱:۲۵

7 ترفند درمورد لباسها

هفت ماه پیش ۷۸ بازدید
۱:۲

3 نکته برای خرید زیرپوش

هفت ماه پیش ۷۹ بازدید
مشاهده همه

نکات سلامتی

۱:۵۵

5 علامت کمبود آب بدن

هفت ماه پیش ۸۷ بازدید
مشاهده همه

نکات روانشناسی

مشاهده همه

درباره کانال

این کانال سعی دارد نکات آموزنده برای زندگی ساده تر را به شما بیاموزد


پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۱۰:۴۷

ساخت هواپیما کاعذی (4)

یک سال پیش ۹۱۴ بازدید
۱:۲۴

آموزش بستن بند کفش (46)

یک سال پیش ۸۸۲ بازدید
۲:۳

آموزش آموزش بستن بند کفش (7)

یک سال پیش ۷۳۲ بازدید
۶:۱۴

آموزش آموزش بستن بند کفش (35)

یک سال پیش ۸۲۵ بازدید
۳:۳۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (6)

یک سال پیش ۸۸۴ بازدید
۴:۶

آموزش آموزش بستن بند کفش (13)

یک سال پیش ۹۸۱ بازدید
۲:۴۳

ساخت هواپیما کاغذی (11)

یک سال پیش ۱۱۶۶ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یک سال پیش ۱۲۲۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۴۶

آزمایشات علمی کفی

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید
۴۹

ترفندهای ساده روزانه

هفت ماه پیش ۶۷ بازدید

گره زدن روبان

۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

یک سال پیش ۱۴۰۲ بازدید
مشاهده همه

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

یک سال پیش ۱۳۱۹ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

یک سال پیش ۹۵۹ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

یک سال پیش ۹۲۲ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

یک سال پیش ۶۰۱ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

یک سال پیش ۴۷۸ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یک سال پیش ۱۲۲۱ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

یک سال پیش ۵۲۶ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

یک سال پیش ۳۰۸۶ بازدید
مشاهده همه

نکات مهمی برای آقایان

۴۲

6 نکته مهم برای دامادها

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید
۱:۲۵

7 ترفند درمورد لباسها

هفت ماه پیش ۷۸ بازدید
۱:۲

3 نکته برای خرید زیرپوش

هفت ماه پیش ۷۹ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

۴۶

آزمایشات علمی کفی

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۱۰:۴۷

ساخت هواپیما کاعذی (4)

یک سال پیش ۹۱۴ بازدید
۱:۲۴

آموزش بستن بند کفش (46)

یک سال پیش ۸۸۲ بازدید
۲:۳

آموزش آموزش بستن بند کفش (7)

یک سال پیش ۷۳۲ بازدید
۶:۱۴

آموزش آموزش بستن بند کفش (35)

یک سال پیش ۸۲۵ بازدید
۳:۳۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (6)

یک سال پیش ۸۸۴ بازدید
۴:۶

آموزش آموزش بستن بند کفش (13)

یک سال پیش ۹۸۱ بازدید
۲:۴۳

ساخت هواپیما کاغذی (11)

یک سال پیش ۱۱۶۶ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یک سال پیش ۱۲۲۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی