دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آزمایشات علمی کفی

پنج ماه پیش ۵۲ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهایی برای آسان تر شدن کارها

پنج ماه پیش ۵۹ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساخت جعبه‌های کادو

پنج ماه پیش ۴۸ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

سه روش جالب برای گره زدن کراوات مثل یک حرفه ای

پنج ماه پیش ۴۱ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساخت لوازم تزیینی درخت کریسمس

پنج ماه پیش ۵۲ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهای ساده روزانه

پنج ماه پیش ۵۴ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

روشی برای تغییر رنگ گلهای تازه

پنج ماه پیش ۵۱ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

درست کردن دفترچه یادداشت‌های روزانه خانوادگی

پنج ماه پیش ۴۹ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساختن ستاره های تزیینی با کیف خرید

پنج ماه پیش ۴۱ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ساختن فرشته های کاغذی

پنج ماه پیش ۳۸ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

کاربردهای خلاقانه گیره کاغذ

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

روشهایی جالب برای نجات دادن لباس‌های مورد علاقه‌تا...

پنج ماه پیش ۳۴ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

آزمایشات علمی شگفت‌انگیز و ساده

پنج ماه پیش ۲۹ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

ترفندهایی برای فریز کردن خوراکیها

پنج ماه پیش ۲۸ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

19 اسنک ساده برای تنبلها

پنج ماه پیش ۴۷ بازدید

بعضی اوقات انجام امور روزانه تنها با اجرای چند ترفند ساده راحت تر میشوند. با رعایت نکات و ترفندهای موجود در این ویدئوها روش صحیح اجرای برخی فرآیندها را یاد بگیرید.

5 علامت کمبود آب بدن

پنج ماه پیش ۷۳ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

با ورزش کردن سی دقیقه در روز چه اتفاقی در بدنتان خ...

پنج ماه پیش ۸۵ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

اگر بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب با معده خالی...

پنج ماه پیش ۹۹ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

این 7 عادت صبحگاهی زندگی‌تان را تغییر می‌دهند

پنج ماه پیش ۸۲ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

بهتر است بعد از ورزش چه بخورید

پنج ماه پیش ۵۵ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

8 عادت بد آسیب رسان به دندان

پنج ماه پیش ۵۱ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

5 غذایی که باعث پیری زودرس میشوند

پنج ماه پیش ۵۹ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

چطور در 50 سالگی جوان‌تر به نظر برسید

پنج ماه پیش ۷۴ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

عکس‌العمل بدنتان وقتی قبل از خواب گوشی‌تان را چک م...

پنج ماه پیش ۵۶ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

اگر سی روز فقط آب بخورید چه اتفاقی در بدنتان خواهد...

پنج ماه پیش ۵۷ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

با خوردن بیش از حد غذاهای آماده و فست و فود چه اتف...

پنج ماه پیش ۶۷ بازدید

روش‌های متعددی برای حفظ سلامت بدن ارائه می‌شود، چه شیمیایی- دارویی و چه گیاهی و سنتی. با انتخاب سبک صحیح زندگی و تغییر عادت‌های غلط می‌توان با بسیاری از مشکلات فیزیکی و چه بسا روحی به راحتی مقابله کرد. نکات ارائه شده در این ویدئو می‌تواند راهنمای ما برای دستیابی به این هدف مهم باشد.

چطور گره بزرگ برای کراوات بزنین

پنج ماه پیش ۷۹ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

6 نکته مهم برای دامادها

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

7 ترفند درمورد لباسها

پنج ماه پیش ۶۵ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

3 نکته برای خرید زیرپوش

پنج ماه پیش ۶۸ بازدید

سلامت و زیبایی شخصی نکات مهمی هستند که همه افراد جامعه آنرا مد نظر قرار داده و مستقیما تحت تاثیر روش زندگی کردن و عادت‌های شخصی ما هستند. با در نظر گرفتن نکاتی ساده و گاها پیش پا افتاده، می‌توانیم عادت‌های‌مان را اصلاح کنیم یا روش زندگی سالم‌تری انتخاب کنیم. شاید مشاهده این ویدئوهای کوتاه اما مفید بتواند کمک کننده باشد.

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

یک سال پیش ۱۲۸۰ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

یک سال پیش ۹۰۱ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

یک سال پیش ۸۹۱ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

یک سال پیش ۵۷۴ بازدید
مشاهده همه

گره زدن روبان

۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

یک سال پیش ۱۳۶۶ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یک سال پیش ۱۲۰۴ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

یک سال پیش ۵۰۷ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

یک سال پیش ۲۹۵۱ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

۴۶

آزمایشات علمی کفی

پنج ماه پیش ۵۲ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

پنج ماه پیش ۴۸ بازدید
مشاهده همه

نکات مهمی برای آقایان

۴۲

6 نکته مهم برای دامادها

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید
۱:۲۵

7 ترفند درمورد لباسها

پنج ماه پیش ۶۵ بازدید
۱:۲

3 نکته برای خرید زیرپوش

پنج ماه پیش ۶۸ بازدید
مشاهده همه

نکات سلامتی

۱:۵۵

5 علامت کمبود آب بدن

پنج ماه پیش ۷۳ بازدید
مشاهده همه

نکات روانشناسی

مشاهده همه

درباره کانال

این کانال سعی دارد نکات آموزنده برای زندگی ساده تر را به شما بیاموزد


پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۳:۳۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (6)

یک سال پیش ۸۶۰ بازدید
۴:۶

آموزش آموزش بستن بند کفش (13)

یک سال پیش ۹۴۷ بازدید
۲:۴۳

ساخت هواپیما کاغذی (11)

یک سال پیش ۱۱۵۰ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یک سال پیش ۱۲۰۴ بازدید
۱:۲۴

آموزش بستن بند کفش (46)

یک سال پیش ۸۶۳ بازدید
۳:۳

آموزش آموزش بستن بند کفش (36)

یک سال پیش ۷۰۷ بازدید
۱۰:۴۷

ساخت هواپیما کاعذی (4)

یک سال پیش ۸۶۹ بازدید
۱:۵۴

آموزش بستن بند کفش (43)

یک سال پیش ۸۰۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۴۶

آزمایشات علمی کفی

پنج ماه پیش ۵۲ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

پنج ماه پیش ۴۸ بازدید
۴۹

ترفندهای ساده روزانه

پنج ماه پیش ۵۴ بازدید

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

یک سال پیش ۱۲۸۰ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

یک سال پیش ۹۰۱ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

یک سال پیش ۸۹۱ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

یک سال پیش ۵۷۴ بازدید
مشاهده همه

گره زدن روبان

۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

یک سال پیش ۱۳۶۶ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یک سال پیش ۱۲۰۴ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

یک سال پیش ۵۰۷ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

یک سال پیش ۲۹۵۱ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

۴۶

آزمایشات علمی کفی

پنج ماه پیش ۵۲ بازدید
۵۱

ساخت جعبه‌های کادو

پنج ماه پیش ۴۸ بازدید
مشاهده همه

نکات مهمی برای آقایان

۴۲

6 نکته مهم برای دامادها

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید
۱:۲۵

7 ترفند درمورد لباسها

پنج ماه پیش ۶۵ بازدید
۱:۲

3 نکته برای خرید زیرپوش

پنج ماه پیش ۶۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۳:۳۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (6)

یک سال پیش ۸۶۰ بازدید
۴:۶

آموزش آموزش بستن بند کفش (13)

یک سال پیش ۹۴۷ بازدید
۲:۴۳

ساخت هواپیما کاغذی (11)

یک سال پیش ۱۱۵۰ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

یک سال پیش ۱۲۰۴ بازدید
۱:۲۴

آموزش بستن بند کفش (46)

یک سال پیش ۸۶۳ بازدید
۳:۳

آموزش آموزش بستن بند کفش (36)

یک سال پیش ۷۰۷ بازدید
۱۰:۴۷

ساخت هواپیما کاعذی (4)

یک سال پیش ۸۶۹ بازدید
۱:۵۴

آموزش بستن بند کفش (43)

یک سال پیش ۸۰۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی