دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حقه‌های کاربردی زندگی: بستن بند کفش به روش‌های خلا...

شش ماه پیش ۱۱۹۶ بازدید

کارهایی که شاید روزی به کار همه بیاد و بشه در زندگی ازشون استفاده کرد

ساخت هواپیما کاغذی (20)

هفت ماه پیش ۲۹۷ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (21)

هفت ماه پیش ۱۰۳۰ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی

هفت ماه پیش ۳۳۸ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۶۹۱ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (17)

هفت ماه پیش ۱۱۴۲ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (15)

هفت ماه پیش ۱۰۹۹ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (16)

هفت ماه پیش ۱۲۵۴ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (14)

هفت ماه پیش ۲۳۷ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (13)

هفت ماه پیش ۴۸۷ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (12)

هفت ماه پیش ۱۱۳۲ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (11)

هفت ماه پیش ۹۴۹ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (10)

هفت ماه پیش ۹۹۵ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (9)

هفت ماه پیش ۱۱۷۷ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (8)

هفت ماه پیش ۲۸۰ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (2)

هفت ماه پیش ۱۲۲۰ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاعذی (7)

هفت ماه پیش ۳۴۷ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (6)

هفت ماه پیش ۲۷۰۹ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (5)

هفت ماه پیش ۷۸۶ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (4)

هفت ماه پیش ۷۲۰ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (3)

هفت ماه پیش ۳۷۹ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (1)

هفت ماه پیش ۹۷۵ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

آموزش ساخت روبان و پاپیون (زرشکی)

هفت ماه پیش ۱۰۹۹ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاپیون (صورتی)

هفت ماه پیش ۷۱۵ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاویون

هفت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

هفت ماه پیش ۱۱۰۳ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاپیون (روبان دور گلدان)

هفت ماه پیش ۱۱۰۵ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاپیون (آبی)

هفت ماه پیش ۵۲۵ بازدید

چگونه روبانهای زیبا درست کنید و به هدایای خودتون رنگ و جلوه زیبایی بدهید

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز ساتن)

هفت ماه پیش ۵۵۶ بازدید

چگونه روبانهای زیبا درست کنید و به هدایای خودتون رنگ و جلوه زیبایی بدهید

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز خال خالی)

هفت ماه پیش ۱۶۱۴ بازدید

چگونه روبانهای زیبا درست کنید و به هدایای خودتون رنگ و جلوه زیبایی بدهید

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

هفت ماه پیش ۱۱۴۱ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

هفت ماه پیش ۷۴۵ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

هفت ماه پیش ۶۸۹ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

هفت ماه پیش ۴۵۱ بازدید
مشاهده همه

گره زدن روبان

۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

هفت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

هفت ماه پیش ۱۱۰۳ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

هفت ماه پیش ۲۹۷ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

هفت ماه پیش ۱۰۳۰ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

هفت ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۶۹۱ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

مشاهده همه

درباره کانال

این کانال سعی دارد نکات آموزنده برای زندگی ساده تر را به شما بیاموزد


پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۵:۴۳

آموزش آموزش بستن بند کفش (9)

هفت ماه پیش ۲۴۷ بازدید
۳:۴۸

ساخت هواپیما کاغذی (14)

هفت ماه پیش ۲۳۷ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۶۹۱ بازدید
۳۸

آموزش ساخت روبان و پاپیون (آبی)

هفت ماه پیش ۵۲۵ بازدید
۱:۳۳

آموزش آموزش بستن بند کفش (40)

هفت ماه پیش ۴۵۶ بازدید
۳:۵۵

ساخت هواپیما کاغذی (8)

هفت ماه پیش ۲۸۰ بازدید
۴:۴۰

آموزش آموزش بستن بند کفش (19)

هفت ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۲:۴۰

آموزش بستن بند کفش (42)

هفت ماه پیش ۲۶۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

هفت ماه پیش ۲۹۷ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

هفت ماه پیش ۱۰۳۰ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

هفت ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۶۹۱ بازدید
۴:۱۹

ساخت هواپیما کاغذی (17)

هفت ماه پیش ۱۱۴۲ بازدید
۵:۲۸

ساخت هواپیما کاغذی (15)

هفت ماه پیش ۱۰۹۹ بازدید
۶:۵۶

ساخت هواپیما کاغذی (16)

هفت ماه پیش ۱۲۵۴ بازدید

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

هفت ماه پیش ۱۱۴۱ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

هفت ماه پیش ۷۴۵ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

هفت ماه پیش ۶۸۹ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

هفت ماه پیش ۴۵۱ بازدید
مشاهده همه

گره زدن روبان

۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

هفت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

هفت ماه پیش ۱۱۰۳ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

هفت ماه پیش ۲۹۷ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

هفت ماه پیش ۱۰۳۰ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

هفت ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۶۹۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۵:۴۳

آموزش آموزش بستن بند کفش (9)

هفت ماه پیش ۲۴۷ بازدید
۳:۴۸

ساخت هواپیما کاغذی (14)

هفت ماه پیش ۲۳۷ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۶۹۱ بازدید
۳۸

آموزش ساخت روبان و پاپیون (آبی)

هفت ماه پیش ۵۲۵ بازدید
۱:۳۳

آموزش آموزش بستن بند کفش (40)

هفت ماه پیش ۴۵۶ بازدید
۳:۵۵

ساخت هواپیما کاغذی (8)

هفت ماه پیش ۲۸۰ بازدید
۴:۴۰

آموزش آموزش بستن بند کفش (19)

هفت ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۲:۴۰

آموزش بستن بند کفش (42)

هفت ماه پیش ۲۶۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی