دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حقه‌های کاربردی زندگی: بستن بند کفش به روش‌های خلا...

شش ماه پیش ۱۲۰۴ بازدید

کارهایی که شاید روزی به کار همه بیاد و بشه در زندگی ازشون استفاده کرد

ساخت هواپیما کاغذی (20)

هفت ماه پیش ۳۰۲ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (21)

هفت ماه پیش ۱۰۳۲ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی

هفت ماه پیش ۳۴۲ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۷۰۸ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (17)

هفت ماه پیش ۱۱۴۷ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (15)

هفت ماه پیش ۱۱۰۷ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (16)

هفت ماه پیش ۱۲۵۹ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (14)

هفت ماه پیش ۲۴۱ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (13)

هفت ماه پیش ۴۸۹ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (12)

هفت ماه پیش ۱۱۳۶ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (11)

هفت ماه پیش ۹۵۳ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (10)

هفت ماه پیش ۱۰۰۰ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (9)

هفت ماه پیش ۱۱۸۱ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (8)

هفت ماه پیش ۲۸۲ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاغذی (2)

هفت ماه پیش ۱۲۲۲ بازدید

ساخت هواپیما کاغذی جذاب و زیبا

ساخت هواپیما کاعذی (7)

هفت ماه پیش ۳۵۲ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (6)

هفت ماه پیش ۲۷۲۰ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (5)

هفت ماه پیش ۷۸۹ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (4)

هفت ماه پیش ۷۲۴ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (3)

هفت ماه پیش ۳۸۲ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

ساخت هواپیما کاعذی (1)

هفت ماه پیش ۹۸۳ بازدید

چگونه هواپیما های زیبا بسیازیم اونم فقط با کاغذ

آموزش ساخت روبان و پاپیون (زرشکی)

هفت ماه پیش ۱۱۱۱ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاپیون (صورتی)

هفت ماه پیش ۷۲۳ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاویون

هفت ماه پیش ۱۰۹۸ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

هفت ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاپیون (روبان دور گلدان)

هفت ماه پیش ۱۱۱۵ بازدید

آموزش ساخت روبان و پاویون

آموزش ساخت روبان و پاپیون (آبی)

هفت ماه پیش ۵۳۲ بازدید

چگونه روبانهای زیبا درست کنید و به هدایای خودتون رنگ و جلوه زیبایی بدهید

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز ساتن)

هفت ماه پیش ۵۵۷ بازدید

چگونه روبانهای زیبا درست کنید و به هدایای خودتون رنگ و جلوه زیبایی بدهید

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز خال خالی)

هفت ماه پیش ۱۶۲۷ بازدید

چگونه روبانهای زیبا درست کنید و به هدایای خودتون رنگ و جلوه زیبایی بدهید

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

هفت ماه پیش ۱۱۴۶ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

هفت ماه پیش ۷۴۹ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

هفت ماه پیش ۶۹۳ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

هفت ماه پیش ۴۵۴ بازدید
مشاهده همه

گره زدن روبان

۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

هفت ماه پیش ۱۰۹۸ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

هفت ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

هفت ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

هفت ماه پیش ۱۰۳۲ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

هفت ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۷۰۸ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

مشاهده همه

درباره کانال

این کانال سعی دارد نکات آموزنده برای زندگی ساده تر را به شما بیاموزد


پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۸:۳۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (4)

هفت ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۵:۳۰

آموزش آموزش بستن بند کفش (29)

هفت ماه پیش ۳۰۴ بازدید
۶:۲۳

ساخت هواپیما کاعذی (6)

هفت ماه پیش ۲۷۲۰ بازدید
۴:۱۹

ساخت هواپیما کاغذی (17)

هفت ماه پیش ۱۱۴۷ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

هفت ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید
۵:۵

آموزش آموزش بستن بند کفش (16)

هفت ماه پیش ۷۶۹ بازدید
۲:۳۸

آموزش بستن بند کفش (44)

هفت ماه پیش ۶۴۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

هفت ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

هفت ماه پیش ۱۰۳۲ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

هفت ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۷۰۸ بازدید
۴:۱۹

ساخت هواپیما کاغذی (17)

هفت ماه پیش ۱۱۴۷ بازدید
۵:۲۸

ساخت هواپیما کاغذی (15)

هفت ماه پیش ۱۱۰۷ بازدید
۶:۵۶

ساخت هواپیما کاغذی (16)

هفت ماه پیش ۱۲۵۹ بازدید

گره زدن روبان

۳:۲۳

آموزش ساخت روبان و پاویون

هفت ماه پیش ۱۰۹۸ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

هفت ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید
مشاهده همه

هواپیما کاغذی

۸:۳۰

ساخت هواپیما کاغذی (20)

هفت ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۷:۲

ساخت هواپیما کاغذی (21)

هفت ماه پیش ۱۰۳۲ بازدید
۲:۵۸

ساخت هواپیما کاغذی

هفت ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۶:۱۳

ساخت هواپیما کاغذی (18)

هفت ماه پیش ۱۷۰۸ بازدید
مشاهده همه

حقه های جالب و کاربردی

مشاهده همه

چگونه بند کفش ببندیم

۱:۴۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (31)

هفت ماه پیش ۱۱۴۶ بازدید
۳۶

آموزش بستن بند کفش (54)

هفت ماه پیش ۷۴۹ بازدید
۱:۱۲

آموزش بستن بند کفش (55)

هفت ماه پیش ۶۹۳ بازدید
۱:۱۹

آموزش آموزش بستن بند کفش (32)

هفت ماه پیش ۴۵۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال نکاتی برای زندگی بهتر
۸:۳۸

آموزش آموزش بستن بند کفش (4)

هفت ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۵:۳۰

آموزش آموزش بستن بند کفش (29)

هفت ماه پیش ۳۰۴ بازدید
۶:۲۳

ساخت هواپیما کاعذی (6)

هفت ماه پیش ۲۷۲۰ بازدید
۴:۱۹

ساخت هواپیما کاغذی (17)

هفت ماه پیش ۱۱۴۷ بازدید
۳:۳

آموزش ساخت روبان و پاپیون (قرمز)

هفت ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید
۵:۵

آموزش آموزش بستن بند کفش (16)

هفت ماه پیش ۷۶۹ بازدید
۲:۳۸

آموزش بستن بند کفش (44)

هفت ماه پیش ۶۴۹ بازدید