دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «زیبایی های فرانسه» مربوط به کانال جهانگردی

فلورانس پایتخت ناحیه توسکانی ایتالیا

جهانگردی شش ماه پیش ۳۲ بازدید

شاید بتوان گفت امروزه با وجود فشار و حجم کاری بالا در زندگی مدرن، سفر بهترین انتخاب برای دور شدن از فضای پرمشغله روزمره باشد. با تماشای ویدی...

نانت شهری در 50 کیلومتری اقیانوس اطلس

جهانگردی هفت ماه پیش ۶۳ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...

نگاهی به شهر لیون: پایتخت ابریشم جهان

جهانگردی هفت ماه پیش ۷۳ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...

مارسی شهر زیبایی در ساحل مدیترانه

جهانگردی هفت ماه پیش ۵۶ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...

نگاهی به پاریس و جذابیت هایش

جهانگردی هفت ماه پیش ۷۷ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...

زیبایی های پاریس

جهانگردی هفت ماه پیش ۸۰ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...