دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «زیبایی های ایتالیا» مربوط به کانال جهانگردی

ونیز: شهری روی آب

جهانگردی دو سال پیش ۲۱۰ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...

شهر تاریخی و جذاب فلورانس

جهانگردی دو سال پیش ۲۰۳ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...

میلان مرکز مد و اپرا

جهانگردی دو سال پیش ۲۲۸ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...

نگاهی به رم تاریخی ترین پایتخت جهان

جهانگردی دو سال پیش ۱۹۷ بازدید

سفر تفریحی از ابداعات انگلستان بود و ریشه در عوامل جامعه شناختی داشت. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز نمود و جامعه ...