دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «ویدیوهای ۳۶۰ درجه» مربوط به کانال بررسی اخبار علم و تکنولوژی

ویدیوی ۳۶۰ درجه مایکروسافت

بررسی اخبار علم و تکنولوژی دو سال پیش ۸۲۲ بازدید

کاوشی در یک اتاق بدون پژواک عجیب و غریب و زیبا که مایکروسافت آن را ایجاد کرده و در حال آزمون تست‌ها و تجربیاتی صوتی جدید برای محصولاتی مانند...