دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

در این کانال با نگاهی به اخبار علم و تکنولوژی، از پدیده های روز آگاه شده در مورد آن ها کمی صحبت می کنیم.محبوب ترین‌ها

در کانال بررسی اخبار علم و تکنولوژی
۳:۴۶

گیت هاب چگونه کار می‌کند؟

یازده ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۲:۵۳

بررسی درون فانتوم ۴

یک سال پیش ۳۶۶۴۱ بازدید

ویدیوهای ۳۶۰ درجه

مشاهده همه

چگونه کار می‌کند

۳:۴۶

گیت هاب چگونه کار می‌کند؟

یازده ماه پیش ۳۱۰ بازدید
مشاهده همه

کنفرانس توسعه دهندگان اپل

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال بررسی اخبار علم و تکنولوژی
۳:۴۶

گیت هاب چگونه کار می‌کند؟

یازده ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۲:۵۳

بررسی درون فانتوم ۴

یک سال پیش ۳۶۶۴۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی