دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «چگونه کار می‌کند» مربوط به کانال بررسی اخبار علم و تکنولوژی

گیت هاب چگونه کار می‌کند؟

بررسی اخبار علم و تکنولوژی دو سال پیش ۵۹۸ بازدید

آشنایی با فرآیندها و نحوه استفاده از گیت لب به عنوان یک منبع نگهداری سورس کدها، از ضروریاتی است که هر برنامه‌نویسی باید با آن آشنا باشد. دان...