دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «همت ماندگار» مربوط به کانال مستند های تلویزیون

مستند همت ماندگار (قسمت دهم)

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۸۳۹ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت دهم:شهادت محمدعلی رجایی و دکتر باهنر...

مستند همت ماندگار (قسمت نهم)

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۶۵۳ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت نهم:بحث آزاد میان جریان های مختلف ای...

مستند همت ماندگار (قسمت هشتم)

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۲۸۵ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت هشتم:دیدار معلمین نهضت سواد آموزی در...

قسمت هفتم مستند همت ماندگار

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۷۱۴ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت هفتم:اعتراض رزمندگان نسبت به تصمیم ب...

مستند همت ماندگار (قسمت پنجم)

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۸۱۹ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت پنجم:تبیین رمز پیروزی ملت ایران توسط...

مستند همت ماندگار (قسمت چهارم)

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۱۰۸۴ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت چهارم:نطق کارتر بعد از امضای اولین د...

مستند همت ماندگار (قسمت سوم)

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۶۴۴ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت سوم:حکم امام خمینی برای آیت الله سید...

قسمت دوم مستند همت ماندگار

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۹۱۸ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت دوم:واکنش امام خمینی به اظهارات کارت...

قسمت اول مستند همت ماندگار

مستند های تلویزیون هفت ماه پیش ۷۷۴ بازدید

مستند همت ماندگار، به همت و مقاومت ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی می‌پردازد.قسمت اول:نقش سپاه پاسداران در ایجاد امنیت...