دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «پروژه های نجاری» مربوط به کانال نجاری

پروژه‌های نجاری: کمد لباس

نجاری پنج ماه پیش ۱۰۱۲ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

پروژه‌های نجاری: ساخت کتابخانه چوبی

نجاری پنج ماه پیش ۳۷۸ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

پروژه‌های نجاری: درب چوبی

نجاری پنج ماه پیش ۱۱۷۳ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

پروژه‌های نجاری: قاب موبایل سونی اکسپریا

نجاری پنج ماه پیش ۶۳۳ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

پروژه‌های نجاری: ساخت قفسه چوبی

نجاری پنج ماه پیش ۱۱۴۰ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

پروژه‌های نجاری: وکیوم کردن وسایل

نجاری پنج ماه پیش ۶۷۰ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

پروژه‌های نجاری: هواپیمای چوبی

نجاری پنج ماه پیش ۴۱۴ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

آموزش نجاری برای مبتدی‌ها (قسمت چهل‌ویکم)

نجاری پنج ماه پیش ۴۴۸ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

پروژه‌های نجاری: نگهدارنده ابزارآلات

نجاری پنج ماه پیش ۷۰۳ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب

پروژه‌های نجاری: جامدادی

نجاری پنج ماه پیش ۶۵۸ بازدید

نجاری و کاردستی با چوب