دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش جدیدترین ویدیو ها

Blade Runner 2049: Replicant Pursuit

بازی‌های رایانه‌ای هشت ساعت پیش ۵۹ بازدید

Step inside a dystopian near-future Los Angeles with Blade Runner 2049: Replicant Pursuit, coming to Gear VR on July 21!We partnered with Al...

High speed vision sensor creats

مجله خبری پانوشت هشت ساعت پیش ۵۲ بازدید

JP: 1000fpsの高速センシング処理により、物体の検出と追跡が行える高速ビジョンセンサー「IMX382」で新しい市場を創造する。EN:A new market is created by high speed vision sensor IMX382 which can a...

Bodycam Shows Fatal Police Shootout in Grand Rapids, Michigan

مجله خبری پانوشت دو روز پیش ۷۳ بازدید

** (Disclaimer: Video posted strictly for educational and information purposes only) **The Kent County prosecutor says Grand Rapids officers...

SIEGE: Titan Wars Launch Trailer

بازی‌های رایانه‌ای چهار روز پیش ۲۲ بازدید

Download NowiOS: https://itunes.apple.com/app/siege-titan-wars/id1149474432?ls=1&mt=8Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=...

Wandering Jew flowers -Tradescantia zebrina HD 03

گلخونه پنج روز پیش ۹ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Cal·la, Zantedeschia aethiopica

گلخونه پنج روز پیش ۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Zamioculcas zamiifolia BIG

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Yucca elephantipes 'Jewel'

گلخونه پنج روز پیش ۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Tradescantia fluminensis / Tradeskantie / Spiderwort

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Syngonium podophyllum - Purpurtute, Arrowhead Vine

گلخونه پنج روز پیش ۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Spathiphyllum wallisii - Einblatt, Peace Lily

گلخونه پنج روز پیش ۱۳ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Cola de burro, Nariz de borracho,Crasulácea Sedum morganianum.

گلخونه پنج روز پیش ۱۴ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Umbrella Tree - Schefflera actinophylla HD 03

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Saxifraga stolonifera, Ramo de novia, Geranio de fresas, Pelo de la Virgen.

گلخونه پنج روز پیش ۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Sansevieria trifasciata - Bogenhanf, Snake Plant

گلخونه پنج روز پیش ۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Sansevieria cylindrica

گلخونه پنج روز پیش ۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Begonia Semperflorens, Salvia Splendens, Celosia Argntea

گلخونه پنج روز پیش ۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Violeta Africana - African violet (Saintpaulia ionantha)

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Rhapis Excelsa (Palmera Bambú) - 4K

گلخونه پنج روز پیش ۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Platycerium bifurcatum - Staghorn Ferns - elkhorn ferns HD 02

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Palmera Canaria(Phoenix canariensis) 3 AÑOS Y 2 MESES

گلخونه پنج روز پیش ۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Peperomia rotundifolia / Zierpfeffer / Radiator Plant

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

pelargonium hortorum bonsai

گلخونه پنج روز پیش ۲۰ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Pandanus - screw pine - screw palm - pandan - 斑蘭 - HD 01

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

What are Bonsai Money Trees & Care Guide

گلخونه پنج روز پیش ۱۲ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Oxalis triangularis - Dreieckiger Glücksklee, False Shamrock

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

How to grow cactus opuntia microdasys

گلخونه پنج روز پیش ۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Nephrolepis Exaltata - Fougère d'intérieur

گلخونه پنج روز پیش ۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Bromeliad - Neoregelia Concentrica - Top 10 Bromeliads HD 12

گلخونه پنج روز پیش ۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...

Nematanthus gregarius

گلخونه پنج روز پیش ۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین...