دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تک‌نوازان شماره 157: پرویز یاحقی و جلیل شهناز

۴۹۹۴ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

برنامه شماره ۱۵۷ تکنوازان - دشتی ، دستگاه شور
پرویز یاحقی : ویولن جلیل شهناز : تار جهانگیر ملک : تمبک
با مهر
ع.الف.ساده

دیدگاه ها