دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آهنگ بی کلام: جمشید واحدی

۱۸۹۲ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

شمع مجلس آرا - آهنک برگرفته از چامه زنده یاد عفت قریب:


شمع مجلس آرا
چامه: زنده یاد عفت قریب موسیقی: جمشید وحادی
تو شمع مجلس آرایی که می خندی به هرشامی شرابی که تومیریزی به هرجامی به هرکامی
شب تاریک را مانم نه ناهیدی نه پروینی توخود مهتاب رامانی که می تابی به هربامی

چوگم کردم جوانی را زرنج زندگی اکنون چنان آشفته می گریم که طفلی در پی مامی
دلم می لرزد از آغاز هر کاری ز انجامش روانم خسته شد زین غم چه آغازی چه انجامی

رها کردم دگرآئین و رسم دوستداری را نباشد دوستی راهی که رسمش نیست جزنامی
مهی خواهم که نور افشان ببام من شود تنها نمی ارزد به هیچ آن مه که می تابد به هر بامی

چنین دامن کشان مگذر ز من ای طایر دولت به خاطر دار(عفت) را که یارت بود ایامی

دیدگاه ها