دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تصنیف دخترک ژولیده از پرویز مشکاتیان

۱۴۳۹ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

اثر زیبای استاد علینقی وزیری در چهارگاه با تنظیم و اجرای نابغه موسیقی ایرانی پرویز مشکاتیان همراه با گروه عارف

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 37

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۱۸ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 17

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۱۹ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 24

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۲۰ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 43

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۲۲ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 2

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۲۳ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 14

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۲۳ بازدید
مشاهده همه