دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

خوابهاي طلايي (جواد معروفي - تنظیم برای ارکستر از شهرداد روحانی)

۶۹۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

'Golden Dreams' is a famous piece by the Iranian great maestro Javad Maroufi. He was one of the most acknowledged and talented musicians, composers and pianists, well-known for binding traditional and western music together. Undoubtedly regarded as a pioneer to compose Iranian music for piano, the classical organ.

This piece based on the original melody is arranged for orchestra by Shardad Rohani ( http://www.shardadrohanimusic.com/ ), a famous Iranian composer, violinist/pianist, and conductor.

In the photo ( copyrighted of the official website of Javad Maroufi - http://www.javad-maroufi.com/ ), Sassan Mohebbi ( http://www.sassan-mohebbi.com/ ), his talented student is standing next to the great maestro.

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 49

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۷۲ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 24

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۷۵ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 34

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۷۶ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 26

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۷۶ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 2

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۷۶ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 27

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۷۸ بازدید
مشاهده همه