دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آغاز بیداد؛ پرویز مشکاتیان

۱۴۷۴ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

آغاز بیداد
دستگاه همایون
آهنگساز:پرویز مشکاتیان
گروه شیدا و عارف
تار:محمدرضا لطفی
سنتور:پرویز مشکاتیان
تنبک:ناصر فرهنگ فر
کمانچه:اردشیر کامکار
بربت:ارسلان کامکار
تار:زیدالله طلوعی
بم تار:فرخ مظهری
نی:جمشید عندلیبی

برگه موسیقی ایران:www.facebook.com/musiqueiran1
...
..
.

دیدگاه ها