دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

چهار مضراب رقص پروانه؛ جلیل شهناز و ناصر فرهنگ‌فر

۷۰۸ نمایش
منتشر شده در : پنج ماه پیش

چهار مضراب رقص پروانه
دستگاه سه گاه
تار: جلیل شهناز
تنبک: ناصر فرهنگ فر
برگه موسیقی ایران:www.facebook.com/musiqueiran1
...
..
.

دیدگاه ها

تصادفی

۲۸

Ice Age 4 Promo # 2

عصر یخبندان چهار ماه پیش ۱۶۶ بازدید
مشاهده همه