دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

چهار مضراب رقص پروانه؛ جلیل شهناز و ناصر فرهنگ‌فر

۱۲۴۲ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

چهار مضراب رقص پروانه
دستگاه سه گاه
تار: جلیل شهناز
تنبک: ناصر فرهنگ فر
برگه موسیقی ایران:www.facebook.com/musiqueiran1
...
..
.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۱۵

گربه‌های بانمک (60)

خنده‌دار ها دو سال پیش ۱۰۱۸ بازدید
مشاهده همه