دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

چهار مضراب شور: بدیعی معروفی و ملک

۱۳۵۴ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

چهار مضراب شور با همکاری هنرمندان : زنده یاد حبیب الله بدیعی(ویولن)،زنده یاد جواد معروفی(پیانو) و زنده یاد جهانگیر ملک (تمبک)

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه