دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مسلم رسولی موسیقی تیتراژ سریال بازی تاج و تخت این بار به روایتی دیگر

۲۰۸۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Kamanche: Behzad Hassanzadeh
tombak: Hossein Goudarzi

Original song: Game of thrones theme by Ramin Djawadi

دیدگاه ها