دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

استاد سهراب محمدی

۸۲۳ نمایش
منتشر شده در : پنج ماه پیش

استاد حاج سهراب محمدی، معروف به سهراب بخشی در سال 1317 در شهرستان مانه و سملقان دیده به جهان گشود. وی از 10 سالگی نواختن دوتار و خواندن اشعار محلی (کرمانجی) را آغاز کرد. او در خواندن آوازهای کرمانجی تسلط خاصی دارد. استاد محمدی در حال حاضر ساکن شهر آشخانه بجنورد می باشد. در فیلم پیش رو مقام "گل لمنا" توسط استاد نواخته می شود.

دیدگاه ها

تصادفی

۴:۱۹

لگو شهرسازی: مدل کامیون شهری

لگو پنج ماه پیش ۱۴۱۹ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 22

تیمی تایم چهار ماه پیش ۱۳۰۴ بازدید
مشاهده همه

شاون د شیپ

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 30

شاون د شیپ چهار ماه پیش ۱۱۸۶ بازدید
۷:۲

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 2

شاون د شیپ چهار ماه پیش ۱۰۳۴ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 32

شاون د شیپ چهار ماه پیش ۱۳۲۹ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 12

شاون د شیپ چهار ماه پیش ۱۰۰۲ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 13

شاون د شیپ چهار ماه پیش ۱۰۶۲ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 8

شاون د شیپ چهار ماه پیش ۱۲۳۳ بازدید
مشاهده همه