دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نوایی از بیژن بیژنی

۸۵۰ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

Navaii by Bijan bijani
Lyrics by Tabib Esfahani
Lyrics - in Persian ----------------

نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی

غمت در نهان خانه ی دل نشیند
غمت در نهان خانه ی دل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست و مشکل نشیند
ز بامی که برخاست و مشکل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانیبنازم به بزم محبت که آنجا
بنازم به بزم محبت که آنجا
گدایـــی به شاهی مقابل نشیند
گدایی به شاهی مقابل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
به دنبال محمل چنان زار گریم

که از گریه ام ناقه در گِل نشیند
که از گریه ام ناقه در گِل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۹

دستور تهیه: سالاد یونانی

آشپزی پنج ماه پیش ۴۰۱ بازدید
۴:۴۶

لگو مدل ماشین دریل (312 تکه)

لگو پنج ماه پیش ۴۰۰ بازدید
۳:۶

دستور تهیه: دلمه فلفل

آشپزی پنج ماه پیش ۳۹۸ بازدید
مشاهده همه