دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نوایی از بیژن بیژنی

۱۱۲۶ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

Navaii by Bijan bijani
Lyrics by Tabib Esfahani
Lyrics - in Persian ----------------

نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی

غمت در نهان خانه ی دل نشیند
غمت در نهان خانه ی دل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست و مشکل نشیند
ز بامی که برخاست و مشکل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانیبنازم به بزم محبت که آنجا
بنازم به بزم محبت که آنجا
گدایـــی به شاهی مقابل نشیند
گدایی به شاهی مقابل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
به دنبال محمل چنان زار گریم

که از گریه ام ناقه در گِل نشیند
که از گریه ام ناقه در گِل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۵۵

لگو نینجا: مدل Destructoid

لگو ده ماه پیش ۱۴۲۲ بازدید
۲:۸

مرسدس بنز 2017

مرسدس بنز نه ماه پیش ۱۳۱۹ بازدید
۱۲:۵۷

لگو: مدل شهربازی (604 تکه)

لگو ده ماه پیش ۱۳۱۳ بازدید
مشاهده همه