دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دوتار یار می‌گوید الله (موسیقی محلی خراسانی)

۱۴۷۸ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

موسیقی سنتی دوتار خراسان
گروه ارکستر کودک و نوجوان آریا به سرپرستی آقای محمد جعفر حدادپور قطعاتی را تنظیم نموده که به مناسبت روز جهانی معلولین به روی صحنه آورده شده است. با انتشار این قطعات و پخش آن در شناساندن این امر مهم کار این گروه را تشویق کنید.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۹:۳۷

رکسیو: قسمت 24

یک سال پیش ۳۴۱ بازدید
مشاهده همه

اوم نوم

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۷

اوم نوم: فصل 1 قسمت 8

اوم نوم یک سال پیش ۶۱۷ بازدید
۱:۲۷

اوم نوم: قسمت 2

اوم نوم یک سال پیش ۵۳۶ بازدید
۱:۲۱

اوم نوم: فصل 1 قسمت 10

اوم نوم یک سال پیش ۵۵۸ بازدید
۲:۱۵

اوم نوم سفر به دو دنیا

اوم نوم یک سال پیش ۵۸۲ بازدید
۱:۲۸

اوم نوم: قسمت 4

اوم نوم یک سال پیش ۶۶۷ بازدید
۱:۲۵

اوم نوم: قسمت 27

اوم نوم یک سال پیش ۶۷۴ بازدید
مشاهده همه