دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دوتار زنده یاد استاد حاج قربان سلیمانی

۲۷۲۸ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

موسیقی سنتی دوتار خراسان
زنده یاد استاد حاج قربان سلیمانی، اسطوره دوتار نوازی ایران، در سال 1302 در روستای علی آباد قوچان دیده به جهان گشود. از هفت سالگی دوتار به دست گرفت و نزد پدرش که از بخشی های بنام شمال خراسان بود به شاگردی پرداخت. به هنگام فوت پدرش 22 سال داشت ؛ پس از آن نزد غلامحسین بخشی جعفر آبادی، حاج محمد بخشی قیطانی و عوض بخشی به آموختن دوتار پرداخت. وی در زمستان سال 1386 به دیار باقی شتافت

دیدگاه ها