دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی سه نوازی تار ویولن تمبک: در دستگاه شور

۵۳۲ نمایش
منتشر شده در : پنج ماه پیش

استاد فرهنگ شریف : تار Trio In Shour Maestro Farhang Sharif ‪:‬ Tar
لقمان ادهمی : ویولن Loghman Adhami :Violin
تمبک م سعادت Tombak M Saadat

دیدگاه ها