دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی چهره به چهره

۳۵۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

دستگاه : شور
خواننده : محمد رضا شجریان

همنوازان شیدا :
افشارنیا نی
صدوقی آسا بربت
طلوعی رباب
کامکار(بیژن) دف
کامکار(پشنگ) سنتور
کامکار(ارژنگ) تنبک
منتظری کمانچه
منظمی کمانچه
تکنواز : محمد رضا لطفی
سه تار : محمد رضا لطفی

دیدگاه ها