دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی خواننده : یسنا (گنج باد آورد) موسیقی سنتی Ganje Baad Avard - Yasna

۲۰۱۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

آهنگ گنج باد آورد
تلفیق شعر و موسیقی و خواننده : یسنا
تنظیم :پاشا هنجنی
شاعران: اخوان ثالث - حافظ
خوش نوازان
کمانچه :سینا جهان آبادی
تار و بم تار : آزاد میرزاپور
سنتور : پویا سرایی
بربت : علی پژوهشگر
نی و تنبک : پاشا هنجنی
دف ، دمام ، دهل و کوزه : علی رحیمی

"گنج بادآورد را پیشکش میکنم به سردار ایرانی احمد شاه مسعود"


web site : http://www.yasnaa.com/

دیدگاه ها