دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی خواننده : یسنا (گنج باد آورد) موسیقی سنتی Ganje Baad Avard - Yasna

۱۸۶۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

آهنگ گنج باد آورد
تلفیق شعر و موسیقی و خواننده : یسنا
تنظیم :پاشا هنجنی
شاعران: اخوان ثالث - حافظ
خوش نوازان
کمانچه :سینا جهان آبادی
تار و بم تار : آزاد میرزاپور
سنتور : پویا سرایی
بربت : علی پژوهشگر
نی و تنبک : پاشا هنجنی
دف ، دمام ، دهل و کوزه : علی رحیمی

"گنج بادآورد را پیشکش میکنم به سردار ایرانی احمد شاه مسعود"


web site : http://www.yasnaa.com/

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۱۰

تو تی تو - TuTiTu Toys | Fire Truck

تو تی تو دو سال پیش ۲۰۱۹ بازدید
مشاهده همه

اسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۸۰

اسکار یک سال پیش ۴۱۹ بازدید
۷:۶

کارتون اسکار: قسمت ۳۴

اسکار یک سال پیش ۴۰۵ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۶۸

اسکار یک سال پیش ۳۹۲ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۶۷

اسکار یک سال پیش ۳۹۰ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۷۹

اسکار یک سال پیش ۳۸۹ بازدید
مشاهده همه