دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی خواننده : یسنا (گنج باد آورد) موسیقی سنتی Ganje Baad Avard - Yasna

۱۷۳۱ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

آهنگ گنج باد آورد
تلفیق شعر و موسیقی و خواننده : یسنا
تنظیم :پاشا هنجنی
شاعران: اخوان ثالث - حافظ
خوش نوازان
کمانچه :سینا جهان آبادی
تار و بم تار : آزاد میرزاپور
سنتور : پویا سرایی
بربت : علی پژوهشگر
نی و تنبک : پاشا هنجنی
دف ، دمام ، دهل و کوزه : علی رحیمی

"گنج بادآورد را پیشکش میکنم به سردار ایرانی احمد شاه مسعود"


web site : http://www.yasnaa.com/

دیدگاه ها

کیپر (Kipper)

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۳۶

کی‌پر: این قسمت موش

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۳۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 14

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۳۰ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 26

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۲۴ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 24

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۱۱ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 23

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۶۶۵ بازدید
۸:۴۹

کی‌پر: قسمت 1

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۶۵۸ بازدید
مشاهده همه