دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی تصنیف جان جهان از استادان شجریان و مشکاتیان

۱۰۵۹ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

تصنیف جان جهان
محمد رضا شجریان
پرویز مشکاتیان
جان جهان دوش کجا بوده ای؟ نی غلطم در دل ما بوده ای
آه که من دوش چه سان بوده ام آه که تو دوش کرا بوده ای؟
رشک برم کاش قبا بودمی چون که درآغوش قبا بوده ای
زهره ندارم که بگویم ترا بی من بیچاره کجا بوده ای؟
آینه ای رنگ تو عکس کسیست تو ز همه رنگ جدا بوده ای
رنگ رخ خوب تو آخر گواست در حرم لطف خدا بوده ای

دیدگاه ها

اپل

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه