دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی دستگاه نوا شجریان و لطفی

۲۸۸۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

خواننده: شجریان
آهنگساز: محمدرضا لطفی
دستگاه: آواز افشاری
متن ترانه: رفتم در میخانه حبیبم
رفتم در میخانه حبیبم
خوردم دو سه پیمانه
خوردم دو سه پیمانه
....................
من مستم و دیوانه حبیبم
من مستم و دیوانه حبیبم
ما را که برد خانه
ما را که برد خانه
....................
دلبر عزیز شوخ با تمیز برخیز و بریز
زان می‌که جوان سازد عشقم به‌تو پردازد
....................
دلبر عزیز شوخ با تمیز برخیز و بریز
زان می‌که جوان سازد عشقم به‌تو پردازد
....................
{تو اگر عشوه بر}(2) خسرو و پرویزکنی
{همچو فرهاد روم}(2) از عقب کوه‌کنی
تومگر تومگر ماه نکو رویانی تومگر تومگر شاه پری رویانی
....................
دلبر عزیز شوخ با تمیز برخیز و بریز
زان می‌که جوان سازد عشقم به‌تو پردازد
عشقم به‌تو پردازد

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه